Vilket HR-system är bäst? Billigast? Vilken leverantör är bäst på att förstå våra behov? Vi behöver ett nytt HR-system – men hur? Det är inte ovanligt att man börjar med dessa frågor när behoven av förändring uppstår. ”OK, våra HR-processer skulle funka bättre med ett…