Utbildning och utveckling av anställda är ett trasigt system. Det allra mesta är dyrt, kräver mycket tid borta från jobbet – och saknar helt uppföljningar eller mätbara resultat. Med ny teknik – och ett nytt förhållningsätt – vill vi på Psykologifabriken visa på ett alternativ. Vår vision är att alla anställda ska kunna ägna 15 minuter åt sin utveckling varje dag – och kunna visa svart på vitt för företaget att det är en lönsam affär!

För fem år sedan tröttnade min kollega John Airaksinen på att alla de intressanta teorierna han lärde sig på psykologprogrammet sällan nådde allmänheten. Resultatet av Johns frustration blev Psykologifabriken, ett företag som då, precis som nu strävar efter att alla ska kunna dra nytta av insikter från psykologin i sin vardag. I början spretade verksamheten mycket, inspirationsföreläsningar varvades med konsultarbeten för kommunikationsbyråer och en och annan artikel för tidningar som SvD, DN och Modern Psykologi.

Jag träffade John 2009, ett halvår senare höll jag min första föreläsning om psykologisk forskning på kreativitet. Sedan dess har jag hållit över 50 föreläsningar och workshops om mina expertområden beteendeekonomi och kreativitet. Målet har alltid varit att göra det lätt för deltagarna att tillämpa forskningen jag lyfter fram i sin vardag. Problemet med föreläsningar, inspirationsdagar och företagsutbildningar är att det är svårt att se om deltagarna faktiskt testar något av det som lärts ut. Detta är inte deltagarnas fel, det är nästintill omöjligt att få in en ny vana eller prova nya sätt att bete sig efter bara några timmars inspirerande prat.

För att lösa problemet, och för att göra vårt arbete mer belönande för oss själva, skapade vi Psykologifabrikens träningsprogram. Vi erbjuder smartphone-baserade träningsprogram inom ledarskap, kreativitet, beslutsfattande, positiv psykologi och produktivitet. Deltagarna i våra program tränar under tre veckor på färdigheter som till exempel att arbeta i fokuserade pass utan distraktioner (i träningsprogrammet Sluta skjuta upp), våga presentera idéer för andra (i Idéfabriken) eller att identifiera styrkor hos medarbetare och ge feedback på dessa (i Ledarlabbet). Med hjälp av en app sin smartphone har deltagarna kontakt med en personlig coach som ger dem ny kunskap i form av texter, videos och miniföreläsningar, konkreta uppgifter att utföra och feedback på dessa. Allt enligt principen att ett litet steg varje dag ger stora resultat över tid!

Det vi försöker skapa är ett helt nytt sätt att se på utveckling på arbetsplatsen. Det traditionella sättet att lära sig saker på är i våra ögon trasigt. Utbildning är oftast dyrt, tidskrävande och kraven på att se om de nya lärdomarna omsätts är för det mesta väldigt låga. Vi försöker ställa detta tillrätta genom att leverera prisvärda, roliga och mätbara sätt att lära sig nya vanor. Istället för att ägna 15 timmar under en helg åt ledarskapsutveckling och få nya insikter om hur man ska ge feedback till anställda,  tror vi att man når större resultat om man ägnar 15 minuter varje dag under tre veckor i sin vardag på jobbet åt konkret träning i att ge feedback.

Vi tycker att man som anställd borde ha rätt att ägna 15 minuter varje dag åt sin egen utveckling – och att det borde vara lönsamt för arbetsgivaren. Därför ser vi också till att våra deltagare efter de tre veckorna är över får en rapport på allt de åstadkommit i träningsprogrammet. Att kunna visa upp den för sin arbetsgivare gör det extremt tydligt att träningsprogrammet inte bara ledde till att man lärde sig nya saker – utan också att man direkt använde kunskapen i sin vardag.

Låter det helt bananas? Fundera lite på vilket det bästa sättet att lära sig ett nytt språk på är: grammatikstudier en gång i veckan eller att tillbringa tid i landet där språket talas? Om du föredrar det sistnämnda är du välkommen in på psykologifabriken.se/traning och boka en tre veckor lång resa till psykologilandet tillsammans med oss!

Niklas Laninge
COO
Psykologifabriken

 

 

[Disclaimer – det här är inte en sponsrad bloggpost. Vi bara gillar Psykologifabriken.]