Arbetar en del med rekryteringsupphandlingar just nu, som offererande part och ibland blir jag lite ledsen i ögat när jag läser förfrågningsunderlagen. Jag skulle helst vilja ta några vänner inom branschen, gärna de som är experter(forskare) inom området, och be dem sitta en vecka ute på upphandlande enheter och förklara vad enheterna ska skriva i sina upphandlingar, för att de ska få det de facto frågar efter. Forskarna skulle kunna arbeta neutralt och objektivt, men framförallt pro bono. Som ersättning skulle forskarna kunna få samla underlag för studier där man mäter framtida utfall av t.ex. måluppfyllelse av rekrytering osv.?  Någon?

Förstår även frustrationen ute på enheterna då de säkert är begränsade av ramverk, förordningar och regler, samtidigt som de säkert är stressade och överbelastade. De kan ju inte bara skriva, de här fem sakerna vill vi ha, så billigt, effektivt och snabbt som möjligt. Sedan, om ni som leverantör kan lära oss göra det själva också, så vi slipper bli beroende av er som leverantör så vore det bra. Tänker att här finns även en möjlighet att starta ett bolag(prövade) som hjälper de upphandlande enheterna. Någon?

Då slår det mig.

Vi låtsas. Ingen är neutral eller objektiv. De upphandlande enheterna och vi, de offererande, försöker alla vårt bästa. Vi kräver fakta, presenterar fakta, kräver och svarar emot kravspecifikationer. Allt och alla för att det ska bli så ”rätt” som möjligt, men allt vi gör är att upprepa det vi lärt eller hört någonstans under hela vårt liv.

Jag upprepar det: Vi vet inte. Vi bara upprepar saker som vi lärt och hört i livet, samt som vi valt att tro på. För det ger en känsla av trygghet.

Vetenskapen(som vi valt att tro på) säger att den högsta uppmätta korrelationen mellan förutsagd arbetsprestation och faktisk arbetsprestation i en rekrytering är 49 %. Det är max. Under kliniska förhållanden, teoretiskt och kontrollerat.

51 % är saker vi inte kan mäta eller kan förklara när vi rekryterar. Även om vi försöker.

D.v.s. vi vet inte.

Vi låtsas.

Nu fortsätter jag skriva på svaret till förfrågningsunderlaget.

Tack för att du läste.