Sedan vi drog igång HR Sverige start i slutet av 2009 så är rubrikens fråga en av de som jag mottagit allra oftast från olika håll. Även om jag har haft möjligheten att sitta ned och prata med ett större antal bemanningsföretag de senaste åren i olika sammanhang och roller så har jag ändå varit sparsam gällande råd när frågan kommit upp; jag begränsas ju av mina egna upplevelser i ett på det stora taget mindre antal situationer.

Av den anledningen tycker vi på HR Sverige att det vore intressant att ta reda på vilken upplevelse ett större antal personer har av olika bemanningsföretag och vi har därför beslutat oss för att göra en undersökning. Vi har bestämt oss för att undersöka två saker; dels vilken allmän upplevelse personer har om företagens varumärke och dels vilken erfarenhet personer har av det olika bemanningsföretagens rekryteringsprocesser. Genom viral spridning hoppas och tror vi att vi kan få in data som ger en viss fingervisning gällande hur ett större antal personer tycker gällande de olika bolagen – något som jag håller betydligt mer relevant än mina egna begränsade erfarenheter gällande ämnet.

Vi har valt att begränsa undersökningen till de 15 bemanningsföretag som hade störst omsättning enligt data från Bemanningsföretagen samt egna efterforskningar på allabolag.se.

Undersökningen / röstningen pågår fram till söndagskvällen den 8:e februari (knappt tre veckor) och resultatet redovisas den 11:e februari i ett inlägg här på bloggen. Röstning kan göras en gång och sedan finns möjligheten att ändra sitt val fram till slutdatumet – ditt sista val gäller.

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

Foto: CC-BY flickr/Flazingo Photos