Sveriges mest attraktiva bemanningsföretag?

För några veckor sedan ställde jag mig frågan ”Vilket bemanningsföretag ska jag välja?” i inlägget med samma namn. Genom två frågor som syftade till att mäta attraktionskraften hos de 15 största (i omsättning mätt) bemanningsföretagen i Sverige så hoppades jag få en indikator av hur en sådan fråga kan besvaras.

Respondenterna har varit 557 till antalet. I samband med att de två frågorna postades i ett blogginlägg så valde jag att räcka ut handen till var och ett av de femton bolagen och då – om möjligt – till personer som de olika bolagen listat som kontaktpersoner för företagen. Tanken var att medvetandegöra bolagen om undersökningen då jag i tidigare undersökningar mottagit önskemålet om att just ”få reda på det” varit efterfrågat. Respondenterna var till antalet ungefär där vi förväntat oss och således kan undersökningen inte betraktas som på något sätt statistiskt signifikant men däremot som en lätt indikator.

Flera trender i när och hur rösterna har infallit kan skönjas. Det var initialt troligen så att flera av företagen spred undersökningen internt – något vi kunnat se på täta kluster av röster vissa tider på vissa bolag. Vi tror därför att företagens intresse / förmåga att mobilisera internt gällande röstning kan ha påverkat resultatet något. Det har dock inte enbart varit positivt för företagen som lyckats mobilisera; i vissa fall har det även lett till en del lägre betyg ramlat in med korta tidsintervall mixat med högre vilket ju kan ses som anmärkningsvärt – egna anställda verkar ha givit ett lägre betyg.

En annat spår som blir tydligt är att det tills viss del förekommit så kallad ”negative voting”. Här kan man skönja en kompetativ sida av bemanningsbranschen; i flera fall har personer som röstat upp sitt eget företag / ett valt företag också valt att ge ut en etta eller ett lågt betyg till den upplevda huvudkonkurrenten till det företaget. Detta var något som syntes mer i början av omröstningen och något som senare inte förekom särskilt ofta.

Genom svaren från de båda frågorna kan vi tydligt se att vissa aktörer förefaller mindre kända än andra. Tex så valde en tydlig majoritet av respondenterna att rösta på ”vet ej” på de två företagen med lägst snittbetyg. Det innebär också att antalet respondenter som faktiskt gav de företagen var färre till antalet och därför kan de möjligen vara mer drabbade än andra av en ”nedröstning” av konkurrenter. Mest ”kända” bland de som lade en röst och således de som kategoriserades som ”vet ej” minst antal gånger var Academic Work, Proffice, Adecco & Manpower.

Resultaten från fråga 2 föll snarlikt vilket möjligen indikerar att frågorna var något för lika – hade vi gjort om undersökningen så hade vi sannolikt sökt en något mer annorlunda vinkel.

Till vilken grad skulle du kunna tänka dig att rekommendera följande företag som arbetsgivare till en vän?

1. Wise Professionals 3.25
2. Academic Work 3.09
3. Proffice 2.93
4. Adecco 2.82
5. Manpower 2.79
6. Poolia 2.52
7. Randstad 2.41
8. SJR in Scandinavia 2.36
9. Lernia Bemanning 2.30
10. Centric 2.28
11. Arena Personal 2.21
12. StudentConsulting 1.89
13. Uniflex Bemanning 1.88
14. Logent 1.61
15. NGS Group 1.47

 

Till vilken grad förknippar du följande företag med god kvalitet i rekryteringsprocessen?

1. Wise Professionals 3.30
2. Academic Work 3.10
3. Proffice 3.02
4. Manpower 2.97
5. Adecco 2.81
6. Poolia 2.61
7. SJR in Scandinavia 2.45
8. Randstad 2.45
9. Centric 2.36
10. Lernia Bemanning 2.20
11. Arena Personal 2.16
12. StudentConsulting 1.84
13. Uniflex Bemanning 1.79
14. Logent 1.66
15. NGS Group 1.62

 

Head of Talent Acquisition @ Spotify. Leder ca 100 talangfulla medarbetare i ett expansivt och disruptivt bolag. Tidigare DICE & Ghost. Grundade www.hrsverige.nu och medgrundade denna blogg 2009.

3 Responses to “Sveriges mest attraktiva bemanningsföretag?”

 1. Martin Carlsson skriver:

  Resultatet är intressant för att den ändå säger något om hur gemene person uppfattar sitt bemanningsföretag. Samtidigt bör det problematiseras att vissa bemanningsföretag är inriktade på olika branscher och det är rimligt att anta att i vissa branscher (IT, Finans) så är trivseln bättre, kan en genomsnittlig åldersnivå ha med nöjdheten att göra? Har yngre en positivare bild av bemanningsbranschen gentemot äldre? Och hur ser då genomsnittsåldern ut på konsulten i respektive företag?

  Som du säger så är den inte signifikant men den säger ändå något och därför är den intressant. Jag skulle gärna se att forskningen kliver fram mer här för att gräva djupare i vilka parametrar som spelar roll och att man där kan ”klä av” företagen för att studera det som är det egentliga företaget gör förutom att förmedla jobb – nämligen hur det förmedlas och hur man tar om hand om sina konsulter och vilka koncept som är framgångsrika där. Hur tänker andra kring detta?

  Efterfrågar mer forskning inom detta område från svenskt håll.

 2. Markus Åberg skriver:

  Kul att det görs undersökningar på detta, bra också att ni ger en intressant analys av röstningstendenserna.

  Jag tror att det finns en efterfrågan på vidare undersökningar kring detta, både utbrytet med mer bransch-fokus (Ekonomi / IT / Industri&Logistik), men även med lite fler parametrar, och även utbrytet vad respondenterna har för roll själva (rekryterande chef (kund) / Rekryterare (kund) / Anställd i bemanningsbranschen).

  Kul initiativ hur som helst, ser gärna mer av detta 🙂

 3. Johan Arvidsson skriver:

  Alltid trevligt med undersökningar….Dock tycker jag inte att denna undersökning säger särskilt mycket då väldigt många aktörer i rekryteringsbranschen är utelämnade i undersökningen, både större och mindre aktörer. Dessutom känns målgruppen oklar och antalet respondenter för få för att kunna dra några slutsatser. Lägg sedan till att större aktörer, precis som undersökaren nämner, röstar på sig själva samtidigt som man röstar ner konkurrenterna. Här missgynnas mindre aktörer stort!

Lämna ett svar

Netigate

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!

Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser