Kompetensbrist globalt, det visar Talent Shortage, en global undersökning som genomförts på initiativ av ManpowerGroup och baseras på intervjuer med mer än 45 000 arbetsgivare i 43 länder visar att 76 procent av de svenska arbetsgivarna, upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens – trots historiskt hög arbetslöshet till följd av pandemin. På global nivå är motsvarande siffra 69 procent, vilket motsvarar den största kompetensbristen på 15 år.

”Trots att arbetslösheten är historiskt hög upplever tyvärr svenska företag en anmärkningsvärt stor brist på kompetens. Kompetensgapet, som är skillnaden mellan de kompetenser som företagen behöver och de som finns på marknaden, har inte förändrats till det bättre under krisen. När arbetsmarknaden återhämtar sig kommer det att finnas en tydlig konkurrens om de bästa talangerna.” säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup Sverige.

På global nivå uppger 69 procent av arbetsgivarna att de lider av kompetensbrist, vilket är den högsta siffran sedan undersökningen startade år 2006. Värst drabbade är europeiska storföretag med över 250 anställda. Bara 14 länder upplever en högre kompetensbrist än Sverige. I Frankrike är kompetensbristen 88 procent, följt av Rumänien och Italien med 86 respektive 85 procent

Pandemin har inneburit det största kompetensskifte på arbetsmarknaden sedan andra världskriget där det numera finns en ständig kompetensbrist inom IT/Data området. Även kompetenser såsom initiativtagande, relationsbyggande och stresstålighet blir mer eftertraktade när många förväntas jobba på distans.

”Internationellt ser vi att konkurrensen om framtidens talanger hårdnar. Genom att prioritera hälsa, välmående och flexibilitet som möjliggör balans i livet kan svenska arbetsgivare bli bättre på att attrahera, engagera och behålla kompetens.” säger Mikael Jansson vidare.

Länderna med störst kompetensbrist 2021:
1. Frankrike, 88 %
2. Rumänien, 86 %
3. Italien, 85 %
4. Schweiz, 83 %
5. Belgien, 83 %

Branscherna med störst kompetensbrist globalt 2021:
1. Logistik
2. Tillverkning och produktion
3. IT och data
4. Försäljning och marknadsföring
5. Administration

De mest attraktiva mänskliga förmågorna bland arbetsgivare globalt 2021:
1. Pålitlighet och ansvarstagande
2. Stresstålighet
3. Initiativtagande
4. Problemlösningsförmåga
5. Ledarskap

Kompetensbrist kan motverkas med tillexempel en god HR-strategi. Klicka på länken för att läsa mer om hur du skapa en sådan!