Zara Thagesson och Kamilla Johansson från Västra Götalands Regionen, VGR, beskriver det arbete regionen gör med att ställa om till framtidens arbetsplats. De berättar om möjligheter och utmaningar för deras 55 000 anställda.

”Framtidens arbetsliv kommer ställa andra krav och medarbetarna har andra behov. Tillexempel kopplat till arbetsformer och att vi arbetar mer på distans då tillexempel. Vi beskriver både på kort och långsikt vad vi behöver göra. På kortsikt har vi ett stort antal arbetstagare som är i behov av återhämtning och det behöver vi möjliggöra” säger Zara Thageson som är HR Specialist på Västfastigheter.

”Vi behöver vara överrens om mål, vad som ska prestera och var vi ska någonstans. På långsikt behöver vi jobba än mer med tillitsbaserat ledarskap. Man har inte sina medarbetare nära och behöver då bygga tillit hos medarbetare och chefer. Det går åt båda hållen, att skapa tillit mellan chefen och medarbetaren. Tilliten behöver inte byggas fysiskt men vi tror att det är en utmaning för cheferna att tänka om, även om vi har fått göra det under pandemin.” beskriver Kamilla Johansson vidare.

Det här är två utsnitt av den trettio minuter långa intervjun som vi gjorde med Zara Thageson och Kamilla Johansson som båda varit del i att ta fram det arbete som ligger till grund för Västra Götlanadsregionens arbete kring hur framtidens arbetsplats kommer att se ut. Det arbetet är en del i en större helhet som går ut på att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

I samtalet diskuterar vi vad de ser för utmaningar och problem i och med att de har en stor arbetsstyrka som alla har olika förutsättningar, styrkor och problem. Står du inför samma problemställning kan jag varmt rekommendera att lyssna på hela avsnittet. Det finns där poddar finns och du når det på Spotify här eller på Apple Podcast här. Det går såklart bra att även lyssna via spelaren nedan.

Omslagsfoto: Paul Björkman