I ett tidigare inlägg efterlyste jag nomineringar av personer som gjort ett särskilt gott intryck i sin roll som rekryterare. Efter att ha mottagit ett stort antal nomineringar (tack!!) med många goda argument till varför de olika personerna stuckit ut blev det tydligt för mig att ”rekryterare” kunde vara flera olika saker. Jag hittade snart 6 kategorier som de olika nomineringarna kunde finna en tillhörighet inom och jag har listat dem nedan samt vilka egenskaper som visat sig vara särskilt viktiga för var och en av de typerna av rekryterare. I de flesta fall kan en person placeras i framkant inom 1, 2 eller möjligen 3 kategorier – sällan mer är min spaning. Vad som egentligen är ”Bra” och ”Bäst” beror därför på vilken typ av rekryterarroll det handlar om. Jag vill även poängtera att bland de som nominerat så har personer som verkar inom IT / Tech varit något överrepresentativa. Misstänkt på grund av att man i större utsträckning tagit del av ett blogginlägg som utlyser en nomineringsrunda. Resultatet blir följaktligen därefter men viss tonvikt på rekryterare inom just IT / Tech.

Jag har även sammanställt en icke numrerad ”topp 50” över rekryterare som på olika sätt utmärkt sig och nominerats av chefer / kollegor / ex-kollegor / kunder. Notera att listan troligen inte består av Sveriges 50 bästa rekryterare rakt upp och ned, men sannolikt ett gäng som befinner sig i framkant. Jag vill också passa på att uttrycka min beundran över de personkampanjer som tydligt har tagit plats; både kvantitet i antal röster men framförallt kvalitet i prestation (genom fritextnomineringar) har legat till grund för listan. Ett sista förbehåll är att listan givetvis präglas av en god dos subjektivitet och att den till ett visst mått är präglad av min egen förförståelse för rekrytering – eller eventuella brist på densamma 🙂

”Headhuntern / Sourcern / Researchern”

Headhuntern beskrivs som någon med expertis inom att att mappa upp företags- och kompetens-segment för de roller som denne rekryterar till. Uthållighet, domänförståelse och skicklig kommunikativt kännetecknar enligt nomineringarna en framgångsrik headhunter. Vissa menar också att förmågan att använda sociala nätverk på ett fördelaktigt sätt – framförallt LinkedIn – är av särskilt vikt. Omvärdskoll, samarbetsförmåga och framförallt hastighet är också attribut som förs på tal i flera nomineringar.

”Rekryteringskonsulten”

Att snabbt och träffsäkert kunna genomföra en företagsanalys och förstå kundens behov beskrivs som särskilt viktigt för de rekryteringskonsulter som nominerats. Vidare så beskrivs en kvalitetsmedvetenhet, noggrannhet i leverans, ärlighet och ödmjukhet samt en god förmåga att lyssna som viktigt speciellt ur ett kundperspektiv. Möjligen lite paradoxalt så beskrivs av flera andra följande områden som ”viktigast” för en bra rekryteringskonsult; förmågan att ”bära din affär”, att ha en ”avslutshunger” och att ”driva ditt eget och andras sälj”.  Inte en helt vanlig kombination och just därför är ”säljande rekryteringskonsulter” eftertraktade på marknaden idag. Det står också tydligt att rekryteringskonsulters önskvärda egenskaper beror mycket på vilket typ av kompetens som vanligen eftersöks.

”Rekryteringsansvarig / Team Lead”

Här träder ledaregenskaper och förmågan att motivera andra fram som särskilt viktigt. Att ge plats för andra att växa och att ge dem verktygen till att lyckas i sin roll. Tydlighet i sitt ledarskap och en förmåga att leda vägen genom att själv vara duktig på rekryteringshantverket (för att kunna bedöma andras insatser främst) ses också som viktigt. Ödmjukhet och att vid tillfälle ”skydda sitt team” från saker som är ovidkommande eller belastande för teammedlemmarna förs även fram som viktigt. Slutligen tycker flera personer att en Rekryteringsansvarigs förmåga att sätta upp mål och leda teamet mot målet samt att ”prata om saker ur ett större sammanhang” samtidigt som ”hen kan ge tydlig feedback på detaljfrågor” är viktig.

”Produktbolagsrekryteraren”

Beskrivs av flera som en person som förstår företagets kultur särskilt bra. Förmågan att kunna prioritera sin tid väl och portionera ut den mellan de olika medarbetare som Produktbolagsrekryteraren samverkar med verkar vara särskilt viktig. Framtagande och förbättrande av rekryteringsprocessen och förmåga att kravställa gällande system och leverantörer beskrivs även det som viktigt för denna typ av rekryterare. Beskrivs av en nominering även som en ”jack of all trades” troligen för att krav och behov av kompetens ligger inom många områden för Produktbolagsrekryteraren.

”Personbedömnings- & test-specialisten”

Inom en viss kategori av nomineringar beskrevs rekryteraren som någon med certifieringar inom olika tester och med en särskild skicklighet i att genom tester bedöma kandidater träffsäkert. Men en hög vetenskaplighet och noggrannhet levererar personen kandidater till kund eller internt på ett väl underbyggt och ”tydligt paketerat sätt”. Test-specialisten har en hög trovärdighet och beskrivs ibland som en aktad partner i rekryteringsprocessen och av andra som ett specialistkomplement med värdefull input i rekryteringsprocessen.

”Nätverksrekryteraren”

Oftast seniora och erfarna rekryterare som genom ett längre arbetsliv inom fältet lyckats skapa ett nätverk inom en visst område. Här skvallrar nomineringarna om att det för närvarande sker ett mindre paradigm-skifte där klassiska mötespunkter som BNI-nätverk & Rotary utmanas rejält framförallt av yngre nätverksrekryterare som använder sig av av LinkedIn & Twitter för att nå stora volymer i mer flyktiga kontakter med kandidater. Kommunikation, långsiktigt fokus och förmåga att skapa en ”kompisrelation” lyfts fram som särskilt viktigt för Nätverksrekryteraren och denna verkar ofta i mindre bolag med långvariga kundrelationer. Beskrivs även som transparent, professionell och ”träffsäker” – det vill säga ”hittar ofta roller man inte visste fanns” ur ett kandidatperspektiv.

Topp 50 Rekryterare, i bokstavsordning

Anders Achilles – Stockholm Headhunting
Anders Larsson – Academic Work
André Hellström – Spotify / Mploy
Andreas Persson – Netlight
Anna Persson – Nu Creatives
Annica Glantz – Keolis
Annika Rimér – Bohmans Nätverk
Carin Ewald – Net Entertainment
Carl Tamleht – Electronic Arts
Cecilia Nässlander – Signpost

Christina Bleiken – Bleiken
Cicki Forsell Birgersson – Bohmans Nätverk
Daniel Hallqvist – Safemind
Donald Mannerdahl – Mannerdahl Rekrytering & Organisationsutveckling
Ellinor Törnqvist – Groupon
Erik Cedergren – Definite
Eva Backstam – K2 Search
Fredrik Kruse – Stockholm Headhunting
Helena Ejdersten – Wise IT
Ida Edström – Titan IT

Jack Stenberg – iZettle
Jakob Linusson – Active Search
Jessica Danielson – Spotify
Johan Norrfjärd – HR on Demand
Johan Nyman – IKEA
Julia Bethge – King
Konstantin Bitsakis – Betsson
Louise Junghahn – Junghahn & Partners
Maria Widegren – IDG Rekrytering
Markus Koppari – MTG

Martin Eriksson – Google
Mia Wretborn-Hedberg – Active Search
Mikael Strandlund – Klarna
Mirja Holmberg  – Bohmans Nätverk
Mommo Tabatai – Agile Search
Parisa Schönqvist – Proffice
Rasmus Eriksson – WinWin Consulting
Robert Conzato – AOEX
Roger Henrysson – Agentum
Sandra Ahnkron – Citerus

Sara Ekström – Klarna
Sara Rönningberg – Ernst & Young
Stefan Kristoffersson – Holm Henning & Partners
Stina Gårdman – Safemind
Susanna Aronson – 360 Rekrytering
Susanne Areschoug – Randstad
Tina Dyer – Rekruit
Valter Stjerna – Proximo Rekrytering
Viktoria Lundin – Schemagi
Zeina Hänninen Hasan – Coca Cola