En av de mer aktiva debatterna inom HR-fältet de senaste månaderna är den som Victor Moberg på Cubiks startade i mploy Rekryterings linkedingrupp. Tråden heter ”Bra Rekryterare?” och debatten handlar just om vad som kännetecknar en bra rekryterare. Området är omtvistat och även om jag personligen inte tror att det finns några ”rätta svar” så anser jag det finns egenskaper som är mer viktigare än andra beroende på vilken typ av roll du verkar i som rekryterare.

Att ”förstå verksamheten” och ge ”feedback i tid” hålls ofta högt från ett kandidatperspektiv – men vad tycker egentligen rekryteringsansvariga och kollegor? I mitten av Augusti lyssnade jag på när Kris Dunn med bland annat Jason Pankow (branschkollega till mig på Microsoft) på Fistful of Talent spekulerade i en podcast runt ämnet. De försökte lista särskilda egenskaper som var mer viktiga än andra och målar bland annat upp ”hög självsäkerhet” som något med stor betydelse – och då i rollen som in-house rekryterare. Just självsäkerhet är något som inte alltid går hand i hand med vetenskaplighet enligt min egen erfarenhet – några av de mer självsäkra personerna jag träffat inom rekrytering är också de som haft minst del av deras arbetssätt och tankar gällande rekrytering grundade i vetenskapen och den forskning som finns tillgänglig. Varför det är så vet jag inte – kanske förefaller ett område mindre komplext och mer lättbehärskat när du inte fördjupat dig i forskningen inom området? Jag som gärna vurmar för Malin Lindelöws Kompetensbaserade rekrytering (smygreklam, bra köp!) tror på att företag generellt borde lyssna mer på vad som visats/bevisats stämma och beakta det till större grad när de strukturerar upp sitt rekryteringsarbete. Men det är bara vad jag spekulativt tycker – jag vill ta del av vad du som läser detta anser!

Jag vill därför utlysa en nomineringsrunda för att ta reda på vad ”good looks like”. Finns det någon person som gjort ett extra gott intryck på dig i sin roll som rekryterare och som du vill lyfta fram? Maila då gärna din nominering och vad som gör att just den/de personen/personerna ligger i framkant enligt dig till mig på fredrik@hrsverige.nu.  Min förhoppning är att hitta mönster i vilka färdigheter och egenskaper som värderas högt och skapa en dialog om det.

Jag kommer att summera resultaten både i form av framgångsfaktorer för olika typer av rekryterare och även i en listform på personer som av branschkollegor och andra beskrivs ligga i framkant som rekryterare i ett nytt blogginlägg om ett par veckor.