I undersökning som publicerats av Eupreras och den internationella kommunikationsbyrån Ketchum, framgår bland annat att nio av tio tillfrågade kommunikationschefer runtom i Europa anser att vd:s personliga varumärke har stor betydelse för hur framgångsrikt ett företag är.

– En vd kan både hjälpa och stjälpa en organisations varumärke. I många avseenden har vd:ns personliga varumärke blivit en förenkling av hela organisationens varumärke, säger Ansgar Zerfass, professor vid Leipzigs universitet och ny ordförande i Euprera.

Av studien framkom bland annat följande:

  • 93,1 procent av de tillfrågade kommunikationscheferna anser att deras vd:s kommunikativa förmåga i små grupper är en viktig faktor för hur framgångsrik organisationen är
  • 92,2 procent anser att deras vd:s kommunikativa förmåga när det gäller att möta media och en stor publik är en viktig faktor för hur framgångsrik organisationen är
  • 90,5 procent anser att deras vd:s personliga varumärke spelar in när det kommer till hur framgångsrik organisationen är
  • 81,7 procent anser att deras vd:s kunskaper i strategisk kommunikation är en viktig faktor för hur framgångsrik organisationen är

– Vd:n på ett företag både artikulerar och symboliserar vad deras organisationer är och står för. Kort kan man säga att vd:n förenklar den komplexitet som finns i ett företag genom att tillföra liv i varumärket. Vi lever i en tid där allmänheten letar efter sätt att identifiera varumärket med riktiga människor. Företagsledare, som enkelt kan tilldelas rollen som antingen hjälte eller skurk, ligger i spetsen för denna förändring, säger Dejan Verčič, professor vid Ljubljanas universitet och en av forskarna i det internationella forskarlaget.

David Gallagher, VD för Ketchum Europa menar att tiden då företagsledningen var osynlig är borta. Idag är allmänheten intresserad av de individer som finns bakom och leder företagen. De är intresserade av vd:arnas personligheter, företagets själ.

För mig som gammal pr-konsult är det här egentligen inget nytt, vi har alltid vetat att företagen behöver personifieras för att nå ut. Vi får som bekant inte förtroende för företag, vi får förtroende för människor. Men varför inte multiplicera effekten genom att låta fler eller kanske alla medarbetare få utveckla och lyfta fram sina personliga varumärken – snacka om winwin för både individ och organisation!