Feedback är ett stående inslag på alla ledarskap-, kommunikation, konflikthanterings- och  grupputvecklingsutbildningar. Men varför är det med? Egentligen? Ibland har jag fått känslan av att passet är med nästan lite oreflekterat. Ni som läst mina tidigare inlägg har dessutom redan förstått att jag är lite av en definitionsfascist. Så en fråga jag ställt mig är ”Vad är feedback?” eller kanske än viktigare ”vad är feedback inte?”

Frågan är inte så enkel att finna ett greppbart svar på och ska jag vara helt ärlig är jag ännu inte riktigt klar själv än :-). Men en bok som hjälpt mig på vägen och som reder ut begreppet i teori men framförallt i praktik är Professionell Feedback – medvetna mötenas magi av Stefan Gunnarson.

Det finns ingen definition av vad feedback är, faktiskt. Men en  översättning från detta numera svengelska ord är ”Återkoppling” och det är väl vad det handlar om att få eller ge återkoppling på något. S Gunnarsson skriver själv i introduktionen till sin bok att en direkt översättning av ordet feedback faktiskt bli ”föda åter” och det är väl helt underbart vackert? Att skapa något nytt, att utveckla. En poäng utifrån detta är att feedback är gott, det finns en kärlek i det. Är det inte gott, är det inte kärlek och välvilja så är det… Någonting annat! Så kanske närmar vi oss en definition av feedback trots allt. Att med kärlek och välvilja utveckla sig själv och andra.

Så läs Stefans bok du kommer få klart mer insikt kring vad feedback är och hur det fungerar i praktiken

Så här inleds första kapitlet.

Se mig!

Jag vill öka min självkännedom, därför vill jag ha feedback på hur jag uppfattas av andra.

Jag vill utvecklas i min yrkesroll, därför vill jag ha feedback på hur jag utfört mitt arbete.

Jag vill ha goda relationer, därför vill jag ha feedback på hur mitt beteende påverkar andra.

Jag vill bli sedd och bekräftad, därför vill jag få feedback för att känna mig intressant och viktigt.