Mångfaldpolicy. Ibland tänker jag, behöver vi ens ha en?
Är det inte självklart att alla människor är lika värda, att alla har samma möjligheter, att man bedöms efter vad man levererar och inte efter hur man ser ut? För mig är det så. För mig är det självklart. Men så öppnar jag ögonen och ser att det kan omöjligt vara självklart för alla andra.

Om det vore självklart för alla andra så undrar jag, varför;
– finns det fler Johan är kvinnor på VD poster i börsnoterade företag?
– tjänar kvinnor 87% av männens lön?
– är det fler kvinnor än män som är sjukskrivna på grund av psykosocial ohälsa?
– vabbar kvinnor mer än män?
– har vi en mängd högutbildade invandrare som kör taxi?
– är ungdomsarbetslösheten hög och varför tycker personer över 55 år att det inte är någon idé att byta jobb?
kan inte Kalle gå till jobbet i kjol?
– är det fler kvinnor än män som arbetar deltid och varför är det fler kvinnor än män som har visstidsanställningar?
– förekommer följande kommentarer när en kvinna ska vara föräldraledig; ’vem är pappan’ eller ’jag visste inte ens att hon var gravid’.

Hur ska vi någonsin kunna uppnå jämställdhet när det finns chefer som gör allt för att motverka det? Nyligen berättade en vän till mig som också arbetar med HR att hennes kompis som ville vara pappaledigt i sex månader fick höra av sin chef att han kunde se sig om efter ett nytt jobb när han kom tillbaks. En annan vän berättade om män som kommit tillbaka till arbetet efter pappaledighet och sett sig själv få kliva ner ett steg på stegen.

Vad lär vi nästa generation när vi fortfarande visar diskriminering öppet i ett direktsänt familjeunderhållningsprogram som Bingolotto?

Mångfald bidrar till fler perspektiv. Genom att lyssna för att förstår och genom att diskutera olika synsätt lär vi oss och utvecklar både oss själva och företaget mer. Mångfald skapar kreativitet! Vi kan inte vänta på att någon annan ska styra upp allt – utan var och en måste göra sitt för att släppa murar, fördomar och öppna upp sig själv och lyssna för att förstå. Dialog istället för argumentation. Och när vi rekryterar måste vi våga välja annorlunda, se vilken bit som saknas istället för att rekrytera någon som liknar oss själva. Och om en kvinna ska vara föräldraledig så kan det bero på en mängd olika saker, till exempel; man kanske är tillsammans med en gravid kvinna, ska adoptera eller har en surrogatmamma. Hon måste inte vara gravid.

Vad har du för tankar och erfarenheter om mångfald? Och hur ska vi minska diskriminering och bli mer jämställda?