Min vän var nyligen i slutet av en rekryteringsprocess där tillsättningen gällde en väldigt bred tjänst, med många krav, i en ovanlig bransch. Min vän hade intervjuats av flera chefer och var den enda kandidaten kvar. Hen skulle bara träffa Vdn och sedan var processen klar… Men VDn sa nej och hand beslut vägde över alla specialisters uttalanden. Min vän passade mycket väl för tjänsten men vad hen föll på var att hen inte hade erfarenhet från den ovanliga branschen. I det här fallet arbetar min vän inom ett yrke som man kan utöva oberoende av bransch. Med den kravlistan som företaget satt upp, är det mycket liten chans att det finns någon som uppfyller alla krav. Dom kommer att behöva gå tillbaka och revidera listan om de ska hitta någon. Men blir det verkligen bra om personen uppfyller allt?

Jag anser att för att hitta ett vettigt antal kandidater till en hyfsat enkelrekryterad tjänst så måste man fundera över sin kravprofil. Vad är egentligen krav och vad är meriterande? Och är det verkligen bra om man prickar av allt på listan? Hur vore det istället om man såg på kravprofilen som en önskelista uppdelad på krav och meriter? Jag anser att man bör uppfylla ca 75% av önskelistan för att vara aktuell för jobbet – de flesta av kraven i första hand.

I en värld där yngre generationer intar karriärplanen behövs utmaning och utveckling. De yngre generationena är vana vid ständig förändring och ett stort informationsflöde via internet och sociala medier bland annat. De har växt upp sedan barnsben och blivit intalade att ställa krav och vara kritisk. Nu ställer de krav på arbetsgivaren – att de ska kunna utvecklas. Företagets uppgift är att uppfylla behovet av utveckling inom företaget – annars tappar vi karriäristerna till konkurerande bolag.

Hur vore det då om enbart 75% av kravprofilen eftersträvades. Då hade vi istället rum för 25% utveckling bara för att fylla ut profilen. Karriäristen vill lära sig och är van vid att lära sig. Utveckling och ansvar är grunden till motivation för många. Så att tvivla på dem, är att göra företaget en stor otjänst.

Vad tror du? Hur fungerar det på ditt företag & hur skulle det kunna fungera?