HR Sverige

#sakersominteärlika 

Storstadsregioner och småstadsregioner är inte lika. Alls. De har olika kulturer, historik, framtidsutsikter, behov och önskemål. Därav borde även företagen i de respektive olika regionerna fungera på olika sätt. Men som jag upplever det är det inte alls så. Företagen är idag stora, om inte globala…