eNPS har blivit en vanlig metod för att ta pulsen på organisationen, oftast med syftet att mäta engagemang eller uppfattningen om arbetsgivarvarumärket. Trots att det används brett bör du dock tänka efter både en och två gånger innan du implementerar det i din egen organisation.

Med eNPS följer nämligen en lång rad problem:
NPS är i grunden en problematisk mätmetod

  • HR missar de stora vinsterna med NPS-metodiken
  • eNPS-Frågan mäter inte vad vi vill att den ska mäta
  • Den 11-gradiga skalan är problematisk
  • Analysmetoden är värdelös
  • NPS är opedagogiskt, vilket gör det olämpligt som styrmedel.

Bevisligen används detta inom HR, men det finns alltså väldigt lite evidens för att det funkar. Tyvärr kommer du inte ens kunna dra fördel av NPS ursprungliga styrka, det vill säga att det är en förbättringsmetodik snarare än ett sätt att mäta.

Det här är en sammanfattning för HR Sverige-bloggen. Läs mer i originalartikeln The Problem with eNPS.