Jag fick en förfrågan att var med i en panel om Agil HR på ett frukostmöte som anordnades av IDG karriär. Jag från SVT tillsammanns med representanter från Valtech, King, Crisp tackade givetvis ja till detta då jag verkligen brinner för det här med agilt förhållningssätt och hur man kan jobba med det som HR. Vi som var med i panelen fick alla ett antal frågor av arrangören i förväg att fundera på så jag tänkte nu dela med mig av mina svar på dom här rätt spännade områdena för alla er som inte kunde vara med på frullen.

Vad är agil HR för dig?

Att vara affärsmässig och modig.
Då tänker jag att man faktsiskt lyfter blicken lite till och ser till att man lyssnar och förstår tillsammans med cheferna vad verksamheten behöver. Det kan ibland vara något helt annat än vad man alltid gjort förut eller vad man tror sig veta. Ibland kan det också vara saker verksamheten själva inte förstår att den behöver och då behöver HR modet att kliva fram och stå upp för det.

Hur jobbar ni med det?

Jag har börjat med att leverera små bitar och inte göra misstaget att alltid förlita mig på stora utredningar och sätta upp mentala och strukturella hinder på allt. Att inte alltid tänka allt ska vara perfekt eller

”Alla ska med”, utan istället lite – Nu testkör vi!

Att vara duktig på lyfta fram saker som fungerar bra i våra egna HR-arbeten och lära av varandra är också viktigt för att bli agila. Att ta stöd och samarbeta med andra funktioner för att skapa mervärde och få mer kraft. Att inte vara nöjda med hur det är eller har varit i en viss fråga eller process utan att vi ständigt granskar och förbättrar oss och våra processer och rutiner. Jag skulle även vilja säga att jag gör det genom att lyssna mer på kunden och anpassa så mycket jag kan i varje enskilt läge.

Vad var ert första steg?

Att börja prata om agilt eller lean sätter ofta griller i huvudet på folk. Jag har försökt visa genom att göra saker  och på så sätt bidra till att sänka trösklar. Att våga göra fel,  att inte ha alla svar från start, att inte styra för hårt att trycka tillbaka initiativ till individerna. Jag har försökt visa detta genom att själv genom att ha levererat veckans höjdpunkter till mina medarbetare för att visa mitt eget arbete. Jag har ändrat på utbildningar och gjort dom enklare och mer flexibla. Jag har även en liten ABCD modell jag försöker smyga in för att få alla att vara mer transparante med vad man gör.  Där A står för achived B för benefits, C för concerns och D för do next. Inom min HR-grupp går vi igenom vad vi håller på med på varje måndagsmöte men det finns ett visst motstånd i gruppen där jag känner att man är ovan och har dåligt insikt om vikten att dela med till andra vad man gör.  Man förminskar helt enkelt sig själv och vikten av sitt eget arbetet så det krävs lite mer mod.  Jag tror själv stenhårt på reflektionens makt för att lära sig och utvecklas och det får man mycket av med hjälp av denna enkla modell.

Var stötte du på detta med Agilt första gången? 

På mitt förra jobb hade vi väldigt få fasta resurser på stabsfunktioner och vi var en platt organisation. Vi blev helt enkelt tvingade att vara flexibla från start. Vi samverkade mellan avdelningar som HR Marknad Kvalitet IT Ekonomi vilket gav mycket mer effekt än om man går själv och ska fixa förbättringar.  Utmärkande var också att vi uträttade saker hela tiden utan att det tog evigheter med förankringar och långa beslutsvägar och på så sätt nådde vi massor med resultat och det blev så kul på jobbet.

Vad har ni gjort för misstag under vägen? 

Inga egentligen, annat än att jag nu är mer varse att det tar lång tid att ändra på synsätt och arbetssätt inom HR och har man medarbetare som är vana att leverera på ett visst sätt eller lärt sig att det tar stopp i en organisation eller att det får ta massa tid att utreda och förankra då är det det första man kan göra för att ändra detta att visa med små justeringar att det går att göra annat och samtidigt bygga upp ett självförtroende hos alla för att kunna börja en förflyttning av HR funktionen.

Vad bör man tänka på om man ska starta upp ett sådant arbete?

Att göra något snabbt och enkelt och reflektera över vad man gjort lite annorlunda och få in i skallen att vi får och ska jobba mer i korta och flexibla vägar kring det vi kan göra det.

Hur reagerar organisationen runt er på agilt arbetssätt?

Dom som får snabb och riktad hjälp av HR blir glada! Dom som inte hänger med och levererar så här blir lite rädda och avståndstagande.

Finns det någon risk med att arbeta agilt?

Nej! men om man inte hittar balans mellan vad som är absoluta skallkrav på struktur och ordning för att uppfylla krav i ex lag och rätt, kan ett allt för agilt synsätt leda till onödiga skador och främjar därmed inte kundnyttan i längden. Så lite stuktur behövs för att inte starta i kaos i varje fråga men många frågor kan släppas ut som vi idag håller alldeles för hårt i på våra företag.

 

Ja det var det hela. Jag hoppas att du fick en liten hjälp på vägen i att sortera dina egna funderingar på hur du kan anamma det agila förhållningssättet för det är det nog det som är medicinen, att ta små klunkar hela tiden och så en dag är du plötsligt så där härligt agil!

”Jag är en man med fasta och oböjliga principer, den första är att jag är flexibel”

– Everett Dirksen

 

Foto: BY-NC ND flickr/rinux

Swimrun tävlingar 2015