Våra kompisar på LinkedIn gillar statistik vilket går hand i hand med det vi gillar här på HR Sverige. Nu senaste har de genomfört en stor studie om vad som gör oss  lyckliga på jobbet. Och vad säger då resultaten, vad är det som gör oss i Sverige lyckliga och hur ser det ut i andra länder?

Först och främst är det vänskap på jobbet gör oss svenskar lyckliga – långt mycket lyckligare än det globala genomsnittet.  Svenskarna blir dessutom mer motiverade (55 mot 43 procent) och produktiva (38 mot 34 procent) av sina jobbkompisar, jämfört med de globala siffrorna.
Svenskarna är de som blir allra lyckligast av vänner på jobbet (65 procent) av alla undersökta länder, följt av personer från Malaysia (58 procent) och Indien (57 procent). För andra européer bidrar inte jobbkompisar till lycka i lika stor utsträckning, endast 34 procent av britterna och 40 procent av italienarna säger att de blir lyckliga av vänskap med sina kollegor.
”Svenskar är vana vid ett platt företagsklimat, ordet hierarki existerar knappt här om man jämför med i många andra länder. Det är klart att det påverkar arbetskulturen, men det är ändå roligt att se att svenskar ligger så långt fram i att värdesätta vänskap även på jobbet”, säger Maria Wade på LinkedIn Sverige.

90-talisterna och 50-talisterna
Studien visar också på stora generationsklyftor. Bland 90-talisterna (18 till 24 år) säger hela 85 procent att vänskap på jobbet påverkar dem positivt och gör dem lyckligare. Detta i motsats till 60 procent av 50-talisterna (55 till 65 år).De unga som nyligen trätt in i arbetslivet är också de som är mest aktivt med sina kollegor, 40 procent av 90-talisterna brukar stanna kvar för att umgås med sina kollegor även efter jobbet. Den yngre generationen är också betydligt mer transparent än den äldre, där inte ens hälften av 50-talisterna pratar om lön med kollegorna medan två tredjedelar av 90-talisterna gör det. De yngre pratar dessutom hellre om privata relationer (50 procent) än vad de äldre gör (34 procent).

Mer statistik
· Var tionde svensk har dejtat en kollega – vilket gjort att de känt sig mer motiverade.

· Nästan var femte svensk stannar gärna kvar efter arbetstid för att umgås med sina kollegor, vilket är högst av alla undersökta länder. Globalt sett gör var tionde samma sak.

· 33 procent av svenskarna säger att de har skyddat en kollega som har gjort fel på jobbet, globalt är det bara 23 procent.

· Endast åtta procent av svenskarna anger att de blir tävlingslystna av sina kollegor, jämfört med det globala genomsnittet på 18 procent.

· Samtidigt kan 24 procent av svenskarna tänka sig att ge upp en jobbkompis för en befordran.

Fyra tips på hur man kan förbättra relationen med en kollega

· Ta dig tid att bry dig – Ta några minuter i samband med varje möte för att få kontakt på ett mer personligt plan. Arbetslivet är bara en del av de vi är, om du lär känna dina kollegors personliga intressen kan det ge dig en inblick i vad som faktiskt motiverar dem.

· Ät luncher – det är aldrig försent att börja luncha med dina kollegor. Varför inte boka in en egen lunch med var och en av dina kollegor för att verkligen lära känna dem). Du slår två flugor i en smäll, en avkopplande stund och en förbättrad relation med en kollega.

· Håll kontakt – det är ibland svårt att hålla kontakt med tidigare kollegor, se till att lägga till dem på Linkedin så att du kan hålla koll på vad som händer i deras liv och karriär.

· Känn av var gränsen går – 10 procent av svenskarna har någon gång sms:at sin chef utanför jobbet om en icke-arbetsrelaterad fråga. Känn efter var gränsen går – detta kan vara något som inte alla chefer är helt bekväma med.

Gå gärna in på här för mer information om LinkedIns globala studie om relationer i arbetslivet. Eller ladda ner rapporten här.

Om studien av LinkedIn och CensusWide
I april 2014 gick LinkedIn ihop med CensusWide för att undersöka fler än 11 500 fulltidsarbetande professionella runt om i världen. Respondenterna, som var i åldrarna 18-65 år, undersöktes i 14 länder; USA, Sverige, Indien, Kanada, Australien, Hong Kong, Singapore, Spanien, Nederländerna, Malaysia, Italien, Indonesien, Brasilien och Storbritannien, för att bättre förstå hur professionella fulltidsarbetande ser på relationer på arbetet. I Sverige har 1002 respondenter tillfrågats.