Ett av de vanligaste sätten att hamna både på HR Sverige och på HR Sverige Bloggen är att man googlar vad en personalvetare egentligen gör. Vi vill såklart hjälpa till att upplysa om vad det är man kan göra efter att ha läst till personalvetare och frågade därför medlemmarna på vår LinkedIn-grupp HR Sweden om hjälp att förklara vad det är dom gör om dagarna. Fram till 24 december får du varje dag träffa en person inom HR-området. Du hittar fler exempel på vad folk inom personalområdet gör här.

Vem är du?
Jag är Per Tjernberg, 26 år som jobbar på HRM Affärsutveckling som konsult.

 

Vad gör företag du arbetar på?
HRM Affärsutveckling bygger sin verksamhet på 5 olika kompetensområden.

·         Rekrytering/search som innefattar såväl urvals- som searchrekrytering men vi kan likaså hjälpa våra kunder genom att ta ett helhetsansvar för deras kompetensförsörjningsstrategi.

·         Individuell utveckling som inkluderar det individuella mötet mellan adept och mentor eller mellan coach och klient. Inom det området så kan det röra sig om en mängd olika typer av möten där syftet varierar mellan chefscoachning till outplacementfrågor.

·         Ledning- och organisationsutveckling som är vår paraplybeteckning för alla insatser som vi gör som syftar till att förbättra, förstärka eller förändra sig på en organisatorisk nivå. Det kan röra sig om strategiutveckling, eller ledningsgruppsutveckling eller att vara kunderna behjälpliga vid att röra sig från stödfunktionen ”personalavdelning” till en med proaktiv business partner (HRBP).

·         Interimslösningar är tillfälliga förstärkningar i våra kunders organisationer på chefs- eller specialistnivå. Exempelvis så kan en nyckelperson avsluta sin anställning och där själva rekryteringsprocessen kommer ta så lång tid att det är omöjligt att lämna positionen utan en individ som kan hantera den. Där kommer interimistiska lösningar in. Otroligt skickliga individer som kan börja på dag 1 och antingen förvalta eller förändra en organisation beroende på kraven.

·         Det femte kompetensområdet är vad vi kallar konsulting. Det kan röra sig om en genomlysning och djupdykning i hur ledningsgruppen fungerar (Management Audit), eller att analysera kundens organisation utifrån ett benchmarkperspektiv där vi ”testar” kundens organisation mot en omvärld för att hitta likheter och/eller skillnader inom områden där vi besitter spetskompetens.

 

 

Vad är din roll i företaget?
Min roll är väldigt varierad. Den gamla klyschan att ingen dag är den andra lik stämmer rätt bra in på hur mitt arbete fungerar. Jag driver fristående rekryteringsprocesser inom en mängd olika branscher och på olika senioritetsnivåer. Jag har en del projektledningsuppdrag internt, är delaktig i organisatoriska genomlysningar och analyser. Har även ett ansvar för vårt kompetensområde Rekrytering/Search med den tungvrickande titeln Kompetensområdesansvarig. Jag bidrar där jag kan helt enkelt.

En vanlig vecka så har jag ett tiotal intervjuer att göra, ett hundratal sidor rapporter att läsa och tusentals tecken att skriva.

 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
Kommer in till jobbet innan, eller vid 0800

Svarar på alla mail som kommit in över kvällen/natten

Det är nog mina enda fasta punkter gällande hur en arbetsdag ser ut. Ibland så är det intervjuer från start till slut hela dagen, och ibland är det bara förberedande arbete med ett excelark framför sig. Att jobba i ett entreprenörsdrivet företag ger mig möjligheten att inte veta om vad varje dag innehåller och det trivs jag med.

Dock så är mail och telefon mina viktigaste arbetsverktyg. Vilken given dag som helst är det ett par timmar på telefon och ett par timmar framför en skärm.

 

Hur har du hamnat där du är idag?
Från Falun, via studier i Växjö och Stockholm med massor av sidouppdrag för att bli uppringd och tillfrågad. När jag kom till HRM:s lokaler första gången så kände jag direkt att jag vill jobba här. Det är högt i tak, vi skrattar på jobbet och gör högkvalitativa leveranser mot kunder jag tycker är intressanta.