Det finns olika sätt för arbetsgivare att hantera kärva tider. Hogia väljer att behålla alla sina medarbetare.

   – Den principen tog jag med mig när jag startade företaget för 30 år sedan, säger Bert-Inge Hogsved som är vd.

 Varsel och uppsägningar läser vi om varje dag. En annan väg är IF Metalls och arbetsgivarnas ramavtal där lokala uppgörelser tillåts om minskad arbetstid och därmed minskad lön upp till 20 procent. En tredje väg är att göra som Hogia. Där säger man varken upp folk eller sänker lönerna utan ger i stället personalen möjlighet att utvecklas och pröva helt nya saker inom företaget, med samma lön och anställningsvillkor som tidigare. Är det verkligen möjligt?

– Ja, i högsta grad. Vi är ett levande bevis på det, säger Bert-Inge Hogsved, vd och grundare av Hogia-Gruppen.

– Vi sa inte upp någon under krisåren i början av 1990-talet och vi sa inte upp någon när luften gick ur dotcombubblan i början av 2000-talet. Nu sticker vi ut hakan lite och säger att vi inte kommer att säga upp någon nu heller, även om den här krisen kanske blir en större utmaning än tidigare, fortsätter han.

”Det sitter i väggarna”

Bert-Inge Hogsved berättar att han har en bakgrund inom den petrokemiska industrin i Stenungssund. Verksamheten gick ständigt uppåt och det gick inte att säga upp folk. Det ansågs inte juste.

– Den principen tog jag med mig när jag startade Hogia för närmare 30 år sedan. Det sitter nog i väggarna vid det här laget – vi säger inte upp folk. Jag anser att vi har ett långsiktigt ansvar för de människor vi tar in i företaget, fortsätter han.

– Vi är ju ett hundraprocentigt familjeägt företag utan något externt finansiellt ägande. Vi har ingen som flåsar oss i nacken och försöker få ut maximala vinster varje kvartal utan vi kan jobba långsiktigt. Människor är viktiga och har alltid varit viktiga för oss, säger han.

Allting har sin grund i krisen på 1990-talet, då man i stället för att säga upp medarbetare placerade de som var övertaliga i en tillfällig personalpool varifrån de kunde engageras i andra delar av företaget där de behövdes bättre. Innan året var slut var samtliga tillbaka i sina ordinarie arbeten igen.

– I dag har vi en egen resultatenhet som heter Hogia tillväxtservice som gör precis detta. Vi har en projektledare som har till uppgift att identifiera och sälja in uppdrag inom koncernen enligt en specificerad arvodesnivå, berättar Hanne Stolt Wannebo, HR-manager i Hogia.

70 personer på fem år

Sedan starten för fem år sedan har 70 personer passerat Hogia tillväxtservice. Det som började som en modell för att ta hand om övertalig personal har med tiden blivit en källa till personal- och kompetensutveckling inom företaget. Det innebär att anställda inom företaget kan prova på helt nya saker på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. I och med att personen i fråga också behåller lön och anställningsvillkor är administrationen minimal. Dessutom menar Bert-Inge Hogsved och Hanne Stolt Wannebo att upplägget främjar entreprenörsandan i företaget.

De säger att det finns så många bra idéer som aldrig annars hade fått se dagens ljus, helt enkelt för att det är för krångligt att testa dem. Och ingen vågar anställa en person för att pröva en osäker idé. På Hogia kan man gå till tillväxtservice och säga: ”Jag skulle behöva en person på halvtid i tre månader för att testa att sälja produkt A till marknad B”. Om det inte fungerar avslutar man, men om det går bra kan man begära mer tid eller anställa.

Långsiktigt arbete

Just nu är man 16 personer inom Hogia tillväxtservice. Alla är uthyrda och det skulle egentligen behövas fler personer för att fylla behovet inom koncernen. Från att ha varit en enhet för övertalig personal, som man mer eller mindre ”hamnade i”, söker sig medarbetarna i dag hit för att testa nya arbetsuppgifter i företaget.

– Egentligen är det inga konstigheter. Det kostar stora pengar att ta in nya medarbetare. När det blir dåliga tider vet vi att vi kommer att behöva dem förr eller senare och då är det skönt att ha dem kvar hos oss. Det handlar om att arbeta långsiktigt och att ta hand om sin personal. Men vi går inte runt i änglavingar hela dagarna för det. Hogia tillväxtservice är en rent affärsmässig sak, en vinn-vinn situation för alla inblandade parter. Det kanske inte passar alla företag, men fler borde pröva detta i stället för att säga upp sin personal så fort det går neråt, säger Bert-Inge Hogsved.

Av: Björn Öberg