HR Sverige

Tekniken förändrar chefsrollen 

Det strategiska personalarbetet flyttar sakta ut i chefslinjen tack vare den tekniska utvecklingen i form av olika systemstöd. – Nu kan cheferna själva gå in i systemet, göra analyser och fatta strategiska beslut, säger Helena Eriksson, personaldirektör på Löfbergs Lila.  Har jag som chef rätt…

HR Sverige

Så upphandlar du ett HR-system 

– Det räcker inte att bara titta på funktioner när man skall upphandla ett nytt HR-system, säger Bertil Ågren på HerbertNathan & Co. Det gäller att skaffa sig en komplett bild genom att väga in kriterier som leveransförmåga, totalkostnad, teknisk plattform och leverantörens utvecklingsförmåga också….

HR FAQ

Allmän visstidsanställning 

Under våren ska vi lägga om vår lönehantering till ett modernare system. Det är ett ganska stort arbete som vi behöver anställa några personer för under fem månader. Efter detta finns för närvarande inga möjligheter till fortsatt anställning. Hur bör man anställa för det här…