Ett av de vanligaste sätten att hamna både på HR Sverige och på HR Sverige Bloggen är att man googlar vad en personalvetare egentligen gör. Vi vill såklart hjälpa till att upplysa om vad det är man kan göra efter att ha läst till personalvetare och frågade därför medlemmarna på vår LinkedIn-grupp HR Sweden om hjälp att förklara vad det är dom gör om dagarna. Fram till 24 december får du varje dag träffa en person inom HR-området. Du hittar fler exempel på vad folk inom personalområdet gör här.

 

Vem är du?
David Granath heter jag. Jag är 30 år gammal och har precis flyttat till Stockholm för att börja arbeta som personalspecialist på Kristofferskolan. Jag tog min personalvetarexamen nu i somras.

Vad gör din organisation?
Min organisation är alltså en skola. En stor skola med över hundra lärare och ett tjugotal medarbetare i kansli och kök etc.

 

Vad är din roll?
Jag sitter med i personalgruppen tillsammans med två lärare. Jag har en rådgivande roll och en slags serviceroll. Min roll som serviceperson är gentemot hela skolan. Det kan handla om alltifrån att svara på frågor om lön och pension till att tillsamans med övriga personalgruppen till exempel lösa långsiktiga vikariebehov.

Som personalspecialist har jag inte mandat att fatta några beslut, utan jag ser till att rektor (skolans motsvarighet till VD) har tillräckligt med kött på benen för att fatta rimliga beslut i personalfrågor. Min rådgivande roll handlar alltså mycket om att förse rektor och styrelse med beslutsunderlag. Beredandet gäller även i rekryteringssammanhang då personalgruppen sköter i princip hela rekryteringskedjan, även om det är rektor som har det slutgiltiga avgörandet.

 

Hur har du hamnat där du är idag?
Jag är uthyrd här, så jag är inte anställd av skolan utan av ett bemanningsföretag. Den ordinarie personalspecialisten gick på föräldraledighet och skolan såg det som smidigare att hyra in någon under den tiden. Känns som ett perfekt förstajobb som nyutexad om jag får säga det själv!