Som vi alla vet finns mycket att vinna på att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför är det oroväckande att var femte medarbetare svarar ”nu” på frågan om när de vill byta arbetsplats. I våras jobbade jag med Wise Happiness-undersökningen där vi bland annat ställde frågan ”Inom vilket tidsintervall skulle du vilja byta arbetsplats”. Hela arton procent av alla personer svarade just ”nu”. Sjutton procent svarade ”inom ca 2 år” och fjorton procent ”inom ca 3-5 år”.

Då blir det intressant att fråga sig hur det ser ut på ert företag och hur ni skulle påverkas om de som vill säga upp sig direkt också gjorde det? Och framförallt: vad kan man göra åt det ifall det inte ser bra ut?

Att få medarbetare att vilja stanna handlar om att aktivt arbeta med arbetsklimatet. Undersökningen visar att

  • 30 procent av medarbetarna vill byta chef – och utav dem är det 57 procent som tycker att chefen är så dålig att de vill byta jobb på grund av hen
  • De som vill byta jobb är mer stressade på jobbet, så stress är sannolikt en orsak till att man vill byta jobb
  • De som är olyckliga anger ofta arbetsrelaterade faktorer som viktiga orsaker till olyckan; t.ex. att man inte känner sig respekterad av chefen, att man inte är stolt över att jobba på företaget, att man inte tycker det är kul på jobbet och att man saknar balans mellan arbete och fritid.

Att uppvärdera vikten av frågor som rör medarbetarnas lycka är viktigt – inte bara för att vi förhoppningsvis bryr oss om hur våra medarbetare mår utan för att lyckliga medarbetare också gör ett bättre jobb. Att behålla era medarbetare hjälper er också att minska kompetensförlust och kostnader för rekrytering och inlärning.

Mina råd är därför

  1. Ta de här frågorna på allvar och orka ta fighten internt om någon avskriver det som ”mjuka frågor”. Att arbeta med medarbetarrelationer är en förutsättning för att ni ska kunna få era medarbetare att ta er mot era mål.
  2. Se till att nå förändring. Att veta hur medarbetarna har det löser i sig inga problem. Det som behövs är att se till så att medarbetarna upplever en förändring av det som inte fungerar.
  3. Och som jag skrev redan i mitt förra blogginlägg – satsa på ledarutveckling. Cheferna påverkar väldigt mycket.

Det positiva med att arbetet har stor inverkan på hur vi mår är ju att det också finns mycket positiv energi att hämta på jobbet. Att ha bra kollegor, att känna meningsfullhet på jobbet och att få beröm och uppskattning är exempel på faktorer som bidrar till lycka. Om du vill läsa mer om vad som gör oss lyckliga och olyckliga på jobbet och hur det skiljer sig åt mellan medarbetare och chefer så hittar ni hela Wise Happiness här.