Debatt

Fast anställning? 

Benämningen fast anställning syns frekvent i olika media och används ofta som argument i arbetsmarknadsdiskussioner som ett viktigt mål att uppnå för alla, och särskilt ungdomar, som söker arbete eller har tillfälliga anställningar. Det finns ingen anställningsform som heter ”fast anställning”. ”Anställning tills vidare” är…

HR Sverige

Tankar i februari 2013 

Alex E. Proimos / Money Photos / CC BY Som mitt första inlägg i den här bloggen har jag valt att peka på ett antal uppfångade signaler och funderingar på dessa signalers innebörd för HR-funktionens framtida arbete. Hur kommer företag och andra verksamheter att rekrytera,…