– Det räcker inte att bara titta på funktioner när man skall upphandla ett nytt HR-system, säger Bertil Ågren på HerbertNathan & Co. Det gäller att skaffa sig en komplett bild genom att väga in kriterier som leveransförmåga, totalkostnad, teknisk plattform och leverantörens utvecklingsförmåga också.

HerbertNathan & Co presenterades i en rapport om IT-system 2012. Denna gång har man valt att fokusera på marknaden för HR-systemen i Sverige.

I rapporten ”HR-system i Sverige” presenteras totalt 16 leverantörers system med fokus på hur dessa HR-system skiljer sig från varandra funktionellt, vad en investering i HR-system kostar och vad man ska tänka på vid upphandling av HR-system.

– HR-systemen har levt lite undanskymt i många företag, säger Bertil Ågren på HerbertNathan & Co. Men nu ser vi att fler och fler företag ser över sitt IT-stöd för HR-processerna.

Bakgrunden är enkel; privata företag och offentliga myndigheter måste så långt som möjligt finna och matcha ”rätt” kompetens mot varje enskild uppgift på arbetsplatsen och kunna stödja med ett effektivt arbetsflöde och moderna IT-stöd. Då blir ett kompetent HR-system viktigt. Men problemet är vilket HR-system man ska välja?

I konkurrens med de nya HR-systemen finns dels de som ingår som en integrerad del i ett större affärssystem och dels de som har sitt ursprung i ett lönesystem. Merparten av de större leverantörerna av lönesystem har också utvecklat moduler för HR-processerna.

På den svenska marknaden finns både lokala och internationella systemaktörer. Betydelsen av system utvecklade i Sverige blir mindre, då processerna kan standardiseras och systemet levereras som en SaaS-tjänst. Nu gäller det att titta på funktioner i relation till pris per månad. Det är ett nytt sätt att tänka!

Webben som gränssnitt är på god väg att bli standard bland alla leverantörer. Då företagen lägger ut mer och mer av uppgifterna på de anställda via självservice, måste HR-systemet fungera lika enkelt som din banks webbsida säger Bertil Ågren.