Lär dig skilja ut de administrativa HR-processerna från de strategiska!

Inom HR-området sker ofta en sammanblandning av den administrativa hanteringen, det operativa arbetet och det strategiska. Sammanblandningen kan visa sig i hur man organiserar arbetet, hur man fungerar som beställare eller i hur man resonerar kring olika frågeställningar. Konsekvenserna av detta blir i bästa fall otydlighet i vem som gör vad samt hur och i sämsta fall att HR inte levererar rätt till organisationen. Kanske är detta också en del av förklaringen till de ibland närmast desperata försöken att förklara/motivera hur viktigt HR är? När HR i handling istället kunde valt en mer trovärdig väg?

Administration är tråkigt, antyder någon. Inte värdeskapande, säger en annan. Bör minimeras, kräver en tredje. Hur sätter vi in HR-administrationen i ett sammanhang?

Låt oss konstatera: administration behövs! Utan den grund som utgörs av administrationen, är det svårt att bygga huset. Hanteringen av underlag, beställningar, söknings- och rapportfunktioner, sammanställningar och ordning och reda är nödvändiga för att ställningstaganden och uppföljning ska kunna ske i enlighet med strategier och genomförande. Också beslut och avvägningar inför framtida händelser påverkas av hur väl den administrativa hanteringen lyckats/inte lyckats.

Området kan lättare kategoriseras på nedan vis:

Vad som ska registreras/hanteras påverkas av beslut om den aktuella processens mål och syfte.

Vem som registrerar/hanterar uppgifter påverkas också av hur den aktuella processen ska föras framåt.

Hur registrering och hantering utförs blir sättet (manuellt, med IT-stöd) att fysiskt utöva den administrativa uppgiften.

Hur kan detta tillämpas inom ditt specifika HR-område?

Åsa Lovén

Konsult. Inom HR. Gillar också att skriva och tala.

One Response to “Lär dig skilja ut de administrativa HR-processerna från de strategiska!”

  1. Sture Ragnehag skriver:

    Hej Åsa, jag ger dig 100% rätt i att man i Sverige inte kan skilja på strategisk/affärskritisk HCM och adminstarativ HRM. Du skriver att administration behövs, vilket är the understatement of the Day!!
    Löneadministration d v s lön den 25:e varje månad är den näst viktigats processen i de flesta ftg efter KONKURS!!!Tricket är att sära all HCM från HRM administration och uppnå att HCM verkligen bidrar till bättre affärer och att admin rullar på utan strul. Därför MÅSTE man starta ett strategisk uppbyggt SSC Shared Service Center med SLA, Govern model e t c INTE som man gjort i Sverige – slå ihop ngr lönefunktioner i olika dotterbolag, placerat dem geografiskt på ett ställe o sen kalla detta för SSC. Plan B = Outsourca löneadmin för den är så viktig att experter borde få hantera den.
    Ett annat värdefullt tips är att allt man kan sätta administration efter – försäkrings-löne-förmåns-rekryterings-utbildnings e tc ÄR verkligen administration Strategisk HCM är nåt helt annat
    Gå gärna in på http://www.successfactors.se/performance-management/ så få du se ett verkyg som stödjer strategisk HCM!!

Lämna ett svar

Netigate

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!

Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser