IDG skriver i veckan om varför man inte får kritisera sin arbetsgivare på Facebook. Bland annat anger man lojalitetsplikten som är långtgående för en anställd vilket inte är någon nymodighet direkt men som är ständig aktuell i tider där privatpersoner genom sociala medier kan nå ut på ett tidigare inte skådat slag.

Skribenten skriver (i likeht med många tidigare skribenter, jurister och ”sociala media experter”) att:

En social media policy skapar, förutom ett tydligt ramverk, en konkret möjlighet för arbetsgivaren att agera vid eventuella överträdelser av policyn, då en överträdelse av policyn indirekt även blir en överträdelse av anställningsavtalet.

Och visst, en policy är ju kanon. Alla vet ju hur många som noggrant läser policys på företag och alla vet hur uppskattat pekpinnar på jobbet är.

Jag vill vända på resonemanget – uppmana anställda att ge kritik och diskutera företaget i sociala medier. Be om det! Identifiera var det finns brister i er organisation, identifiera vilka som inte trivs på sitt arbete och använd kraften i den feedbacken till att förbättra organisationen. Det företag som vågar göra detta kommer bli vinnare i längden, det är min fasta övertygelse. Om det är en lätt process? Nej på inga sätt. Att bli medvetandegjord om sina brister är aldrig enkelt och sällan kul men få saker är så utvecklande att få ärlig feedback.

Vågar du?