Ännu en vecka och ännu lite mer länkar.

Lite info om sociala medier först. Användningen av sociala medier ökar bland medelålders och äldre, snart finns med andra ord mor- och farföräldrarna också på Facebook.

Seth Godin gör det enkelt för dig. Om du vill lära dig något – gör det!

SIS vill standardisera rekryteringsprocessen. Verkar oerhört dumt i mina ögon, det är en alltför komplex process för att kunna köras enligt en standardmall. Det finns vissa vinster i att kunna göra likadant överallt men nej, det går inte att ha en mall. Rekryteringsbloggen kommenterar också SIS.

HR Happy Hour är alltid roligt att lyssna på. Denna veckan med ”Ask a Manager”-Alison.

FoT skriver om rekrytering och företagskultur. Mina egna upplevelser är att vi i Sverige är rätt bra med att lotsa folk in på arbetsplatsen men det kan säkerligen variera. Hur gör ni? Utser ni en mentor eller en tilldelad kollega?

Are you a failure?

Ett kort veckans HR – har jag lite för lite bloggar i RSS-läsaren? Har du en blogg som jag ska följa?