I mitt extra-/sommarjobb har det ingått att intervjua en hel rad människor, totalt har det blivit runt 130 intervjuer. En av de frågor jag ställt vid intervjuerna är ”Vad krävs för att du ska trivas på ett jobb?”. Såsom samhället är uppbyggt så borde det rimliga svaret på den frågan vara ”Bra lön” men utav de drygt 130 jag har träffat har 0 svarat att lön är det som får dem att trivas på ett jobb. 0. Istället är det vanligaste svaret ”trevliga arbetskamrater”.
Om det nu är så att arbetsklimatet har större påverkan än lönen, borde inte det vara där satsningarna görs? När kommer facket börja kämpa för t.ex ett gott ledarskap framför ett par kronors löneökning? Är det inte mer i de anställdas intresse att chefen går en UGL-kurs istället för att de får ett par kronor extra?

I Finland har man genomfört ett projekt för att folk ska trivas mer på jobbet och enligt professor Guy Ahonen kostar vantrivseln på jobbet 25 miljarder euro! Det finns alltså pengar att spara/tjäna på att folk trivs.

Intressant i sammanhanget är också Manpowers undersökning från 2008 om trivsel på jobbet där man jämför hur anställda och egen företagare trivs på sitt jobb. På en femgradig skala (där 5 = Ja, jag stormtrivs) har 57% rankat sig som 4-5 bland de anställda och 77 % bland egen företagarna. Uppenbarligen trivs människor bättre som egen företagare, borde inte de som har anställda titta på vad det är som gör att de trivs då?

Är det inte dags att vi ser över vårt arbetsliv och kastar ut sådant som inte fungerar?