Läser i GP om årets Charm som räknar med drygt 130-talet utställare och 7000 besökare. När vi på P-programmet anordnar liknande är intresset nära med noll bland företagen. Varför är det så? Missförstå mig rätt, jag förstår varför företagen är på Charm men jag förstår inte varför så få engagerar sig i HR-programmen runt om i vårt land.

Jag är medveten om att Chalmers inbegriper långt många fler studenter än bara vad P-programmet gör och jag vet också att det är större konkurrens bland HR-studenter om jobben men likväl borde de flesta arbetsgivare vara intresserade av att sno åt sig de bästa talangerna till sitt företag. Eller är HR en ointressant funktion på företagen? En som bara kostar pengar?