Henrik Sandén och Sara Trane skriver om Nordic People Analytics Summit.

För ungefär en vecka sedan besökte vi Nordic People Analytics summit, som är den första konferensen inom hr-analys i Stockholm. Det var kul att se att alla 150 platserna var utsålda – people analytics-nätverket växer i Norden!

Som så ofta på HR-konferenser började dagen med att en konsult berättade för “stackars HR” att vi måste lära oss att prata pengar, eftersom CFOn aldrig annars kommer att respektera oss eller ge oss budget för det vi vill göra. Vi undrar varför det alltid måste börja på det här sättet. Kan vi aldrig nå den punkt då även konsulter ser HR som en kvalificerad funktion? Vi håller såklart inte med om att HR ligger efter, utan tycker snarare att det är dags att börja fokusera på alla vassa team som gör häftiga grejer. Låt oss inspirera varandra istället för att förstärka vanföreställningar om vad HR inte klarar av.

Så, vad fick vi då med oss från konferensen? På scenerna fanns en blandning av systemleverantörer, konsulter och representanter från people analytics-team. Lika blandad som talarlistan var också de olika presentationerna och slutsatserna. Vi fick höra om allt från grundläggande rapportering till intressanta machine learning-lösningar. Vissa menade att dashboards är en fluga, andra att de är basen i ett datadrivet arbete. Det talades såklart också mycket om prediktiv analys, men det förekom få konkreta exempel där någon hade  använt det från ax till limpa. Ytterligare ett tema som förekom var att nå ut med people analytics till verksamheten.

Tre föreläsningar som vi tyckte var extra intressanta var de här:

  • Mark Hayton och Phil Mercy från Nokia höll en informativ presentation om hur man korsanalyserar kund- och medarbetardata. På Nokia gick de bortom vanliga medarbetarundersökningar och frågade istället sina medarbetare om hur de trodde att kundupplevelsen såg ut. Genom en gapanalys kunde de sedan identifiera förbättringsområden innan kunderna såg dem. De fick även tydlig återkoppling på områden där de var nöjda internt, men där kunderna ville se en förbättring. Nokia visade en mycket professionell och vetenskaplig metodik till att validera data, källor och resultat. Mycket inspirerande!
  • Marcus Mossberger på Infor talade om vikten av att få varje enskild medarbetare att nå sin fulla potential och hur man kan använda data för att nå dit. Metoden var nogranna personbedömningar och en god förståelse för beteendevetenskap. I en tid när vi vill använda prediktiv analys gjorde Marcus en bra poäng av att inte fastna i gamla beteenden i talent managementprocesser. Han presenterade också hur mångfald kan förbättras signifikant genom att göra processen för att hitta talanger mer objektiv.
  • Manjuri Sinha gjorde en inspirerande presentation om hur Zalando trots sin storlek lyckades implementera talent analytics i sin rekryteringsprocess. Tack vare analyserna lyckades de förbättra ett antal parametrar i sin rekryteringsprocess, bland annat kvaliteten på rekryteringen och den tid de spenderade på administration. Det här påminner också om vad vi själva sett hos tidigare arbetsgivare, det finns stora vinster att göra genom att ha mer digitala processer och en strukturerad analys.

Det fanns ett antal riktigt bra föreläsare, men vi noterar också att majoriteten av alla som talade representerade konsultbolag eller produktbolag. Som besökare uppskattar vi dock när sponsrande leverantörer som säljer produkter separeras från huvudagendan. Vi har till exempel sett jättebra exempel på detta där det istället har erbjudits talarplatser på en “pitch-scen” för de mer säljdrivna presentationerna.

Även om systemleverantörer kan bidra med intressanta perspektiv hade vi gärna sett fler fina exempel från people analyticsteam som sitter inhouse. Var är alla ni som sitter på bolag i Norden och göra coola people analyticsgrejer? Hör av er!

 

/Henrik Sandén och Sara Trané

 

Vill du lära dig mer om HR- eller Talent Analytics? Spana in The Talent Companys utbildningar.