Varför högsta ledningen borde ta ledarskap på allvar.

Att ledarskap är en nyckel till framgång är ingen nyhet. Vi vet sedan länge att bra chefer är en förutsättning för engagerade medarbetare, lojala kunder och ett ökat affärsvärde

Men hur får man till ett bra ledarskap i organisationen? Ledarskap börjar på allra högsta nivå och smittar genom hela organisationen – på gott och ont. I våras gjorde jag en analys av chefer hos ett stort företag (med över 1000 chefer på sju olika hierarkinivåer). Under en riktigt duktig chef hade drygt tre fjärdedelar (78%) av cheferna i organisationen bra ledarskapsresultat; under en svag chef var det bara drygt hälften (56%) av cheferna som hade bra ledarskapsresultat. Och det gällde inte bara för cheferna direkt under dem utan hela vägen ner i organisationen.

Med tanke på hur starkt ledarskap på toppnivå påverkar ledarskapet i resten av organisationen borde det vara en självklarhet att ledningsgrupper kontinuerligt jobbar med att förbättra sitt eget ledarskap.

Ett företag som jag på nära håll har sett arbeta med ledarskapsfrågor på allra högsta nivå är Preem (som för övrigt inte har något med siffrorna jag nämt här att göra). De genomförde workshops i koncernledningen och affärsområdesledningar för att hantera utvalda frågeställningar och komma tillrätta med upplevda utmaningar. Genom att förankra ledarskapsutveckling på allra högsta ort fick de olika ledarskapsinsatserna ett stort genomslag och mätbara resultat i hela organisationen. Bland annat förbättrades förtroendet för ledningen markant och ledarskapet i hela företaget förbättrades.

Finns det ändå motstånd från ledningsgruppen när det gäller att jobba med sitt eget ledarskap? Här är några argument som kanske kan övertyga dem:

–        Bra ledarskap smittar. Ett bra ledarskap på toppnivå smittar till hela organisationen – och det gör även ett svagt ledarskap. Hos toppchefer med utmärkt ledarskap visar 78% av cheferna under dem i organisationen bra ledarskapsförmåga. Motsvarande siffra för chefer med svagt ledarskap var 56%, dvs 22% procentenheter lägre.

–        Bra ledarskap skapar affärsvärde. Vi har i studier visat att arbetsgrupper med bra chefer skiljer sig hela 9 procentenheter i lönsamhet (mätt i EBITA) från grupper med svaga chefer

–        Bra ledarskap skapar engagemang och resultat. I en analys på 25 000 arbetsgrupper har vi sett att bra chefer har 73% engagerade medarbetare, medan svaga chefer har 0% engagerade medarbetare. Dessutom är lönsamheten i engagerade grupper  upp till 13 procentenheter högre (mätt i EBITA) än i oengagerade grupper.

Om du vill läsa mer om Preems arbete kan du gör det här. 

Lycka till!

Jana Janssen

Dr Jana Janssen är doktor i psykologi och jobbar som analytiker och affärsutvecklare på Netsurvey. Hon arbetar med att analysera kopplingarna mellan ett företags interna relationer och deras nyckeltal för att hjälpa företag att stärka medarbetarnas engagemang, utveckla ledarskap och kundrelationer för att påverka affärsresultaten.

3 Responses to “Varför högsta ledningen borde ta ledarskap på allvar.”

 1. Victor skriver:

  Tack för ett tydligt och intressant inlägg!

 2. […] synen på att ett bra ledarskap är nyckel till framgång? Då är det ett tips att läsa bloggen Varför högsta ledningen bör ta ledarskapet på allvar som vår kollega Jana Janssen har bloggat hos […]

 3. Hej!
  Mycket intressant inlägg om ledarskapets betydelse. Tror att vi alla kan förstå effekten av ett bra contra dåligt/obefintligt ledarskap. Hur tror du dina siffror stämmer i en större population av företag än det enda som du studerat här? Finns ju många olika orsaker till bra respektive dåligt ledarskap såsom rekrytering, utveckling och utbildning, värderingar mm. Skulle vara oerhört intressant att höra och se mer kring detta ämne.
  Med vänlig hälsning
  Richard

Lämna ett svar

Netigate

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!

Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser