Workforce planning handlar om att genom behovsanalys planera verksamhetens personalbehov över tid. Det handlar med andra ord om att kunna ha rätt personer ombord vid rätt tilfälle. För HR handlar det även om att se till att du har råd med dem, hitta dem och få dem på plats i tid.

Anledningarna

Här är fem anledningar till varför du ska lägga tid på strategisk workforce planning:

  1. Du kommer tjäna pengar på det.
  2. Du vet när och hur kostnaderna slår.
  3. Du ser på bolaget som en helhet.
  4. Det ger dig en möjlighet att svänga snabbt
  5. Det är grunden för de flesta andra HR-initiativ.

 

Att göra en plan är lika viktigt om du är en liten start-up som för ett stort globalt bolag. Tyvärr är det inte lika enkelt som det låter, du måste göra din analys, samverka med ledningen och hitta system som stöder processen. Som tur är, så är det värt det när de väl är gjort. Det kommer att ge dig stora konkurrensfördelar med en organisation som springer åt samma håll och i samma takt. 

Det här är en sammanfattning. Läs originalartikeln här: Five reasons to do strategic workforce planning.


Ägandeskap 

Vem ska så äga workforce planning delarna? Här tvistar de lärde men normalt sett så ligger det formella ägandeskapet hos rekryteringsavdelningen men med ett tydligt delägandeskap hos HR Business Partners ute i de olika affärsområdena. TIll syvende och sist är det såklart cheferna i respektive del som är ytterst ansvariga för att deras organisationer har den personal de behöver men här spelar vi inom HR en viktig roll. Med rätt underlag och med rätt initierade planer får cheferna de underlag de behöver för att säkerställa att de kan leverera det som förväntas av dem. Workforce planning ligger på så sätt tillgrunden för väldigt mycket, inte minst förmågan att lösa ut de uppgifter som organisationen ställs inför.