Hur viktigt är egentligen företagskultur & vad gör den egentligen?

För mig är företagskultur det som gör att man känner sig att man är en del av något större, att det  man gör är meningsfullt & att man känner sig delaktig. Alla de saker som bidrar till motivation och ökad produktivitet. Företagskultur är gemensamma värderingar som de anställda delar, det är hur man beter sig mot varandra. En bra företagskultur ökar sammanhållning och engagemang, man har kul på jobbet och man vill göra det där lilla extra. Välmående individer är mer villiga att jobba hårdare. Men hur många företag jobbar egentligen aktivt med sin företagskultur? Om man frågar de flesta vad deras företag står för, vad visionen är och vad för värderingar de har – så vet dom flesta inte. Många har visioner och värderingar, de står ofta på något intranät eller i någon policy. Men det är sällan de är implementerade eller har någon mening för de anställda. Om man inte känner sig delaktig i kulturen, hur ska man kunna bidra?

Företagskultur borde genomsyra organisationen. Man ska andas och leva den. . Om budgetar och resultat är hjärnan i en organisation, så är företagskulturen hjärtat. Om inte hjärtat mår bra, så gör inte hjärnan det heller. Vi måste våga investera i och jobba med de mjuka värderna, vi är ju trots allt människor. Kött & blod med känslor, inte robotar. Vi har ett liv, inte ett jobb-liv och ett privat-liv. Självklart kommer det som händer på jobbet att påverka oss hemma och viseversa, hur bra vi än försöker hantera det.

Företagskultur är så mycket mer än en personalfest 2 gånger per år. Företagskultur är något man alltid måste jobba med. I tider med nerskärningar och oro är det ännu viktigare! Jag tror att man når & upprätthåller en god företagskultur genom att låta anställda vara med i arbetet att ta fram värderingar. Det handlar också om att nyckelpersonerna i företaget måste handla efter värderingarna för att sprida och upprätthålla budskapet. Barn gör som vuxna gör, inte som de säger. Det gäller vuxna med. Om vi engagerar oss i våra anställda och visar att vi bryr oss – så kommer de att bry sig om företaget och varandra. Det handlar om att varje anställd måste vara stolt över värderingarna och våga säga ifrån om någon beter sig på ett sätt som inte önskas. En del handlar också om att tydligt kommunicera och informera om företagsmål. För om man inte vet vart man är påväg, hur ska man komma dit? Och hur ska man kunna glädjas när man är framme?

En välmående organisation tar inte bara hand om den felande länken utan uppmuntrar ett gott beteende. En klapp på axeln ibland behöver vi alla, även om det står VD på ditt visitkort. Ge feedback till dina kollegor och chefer, anta inte att de vet vad dom gör rätt och fel. Om vi inte får feedback, hur ska vi kunna förbättra oss? Istället för att vänta på att någon annan ska lösa allt åt dig, ta ditt ansvar och fundera på hur du kan bidra till en god företagskultur. Hur vill du att den arbetsplatsen som du trivs på ska vara?

Skriv gärna om dina tankar om företagskultur & hur ditt företag jobbar med företagskultur.

Bild från flickr/thomashawk

Spring en mil!