Löneinflation. Håller den dig vaken om natten?

Oavsett om vi tänker på det med vår HR-hatt på eller bara som vanliga anställda blir vi alla lite darriga och oroliga över inflationen. Vad ska vi göra åt den?

Som alltid, beror svaret på situationen. Svaret är dock relativt enkelt för den närmaste månaden eller två:

 

Sitt still i båten!

De större organisationerna, som fortfarande utgör större delen av arbetsmarknaden, får ingen panik utan väntar på att se hur hela året blir. Kollektivavtal, marknadspraxis och att vara en pålitlig arbetsgivare gör att lönerna relativt tröga. Om/när marknaden vänder nedåt kommer lönerna inte att sjunka.

Under år med låg inflation, vilket har varit fallet i över tio år, har löneökningarna inte hållits på samma låga nivå. Inflation och löneökningar har helt enkelt aldrig varit samma sak. Budskapet ”Sitt still i båten när det gäller löneinflation” är också tydligt från löneuppgiftsföretagen, som regelbundet mäter lönenivåer.

Lönebudgetarna ser högre ut än tidigare år, men inte i närheten av de inflationssiffror som vi har sett. När det gäller dessa siffror måste vi också komma ihåg att inflationssiffrorna presenteras för den aktuella månaden och att helårssiffran (som korrelerar med ökningen) inte kommer att vara känd förrän året är slut. Så återigen sitt still i båten.

Men – och här kommer det klassiska tillägget – om du arbetar på ett mindre företag med upp till 30-40 anställda  där individerna spelar roll, överväga att göra en mindre justering redan nu. Det är svårt att se att budgeten för den årliga lönerevisionen kommer att vara mindre än 2-3 %, så överväg att lägga till detta redan nu (eftersom inflationen redan har en inverkan). Säkerställ en nära dialog och förklara att denna ökning är en del av den årliga översynen och kommer att betraktas som en totalsumma när Q1 (eller när den årliga lönerevisionen görs) närmar sig.

Vad som händer framöver är fortfarande okänt och beror i hög grad på hur inflationen, räntorna och den makroekonomiska miljön utvecklas fram till Q1 2023. Gissningsvis får vi anledning att återkomma i ämnet.

Behöver du en partner som hjälper till att sätta en strategi kring er lönerevision eller någon att diskutera löneinflation med är vi bara ett mejl bort.