Företaget Polycom som arbetar med företagskommunikation genomförde ifjol en stor studie kallad Global View: Business Video Conferencing Usage and Trends”, där data samlades in från 1205 beslutsfattare i fyra regioner och 12 länder. 

Vad kom då undersökningen fram till? Jo att användningen av video som kommunikationsverktyg ökar inom företagsvärlden – framförallt HR-chefer har börjat använda videokonferenslösningar i allt större utsträckning. Rekrytering i en global värld samt att stärka företagskulturen är några av anledningarna till att man i undersökningen såg en ökning av användandet.

 

De övriga anledningarna, enligt Polycoms undersökning till att HR-chefer använder verktyget var;

Minska på resekostnaderna.
Att flyga, eller på annat sätt transportera alla kandidater som ska intervjuas för ett jobb är oftast för dyrt – dessutom sparas det på miljön om man håller en videointervju istället för att resa.

Förkorta tiden det tar att anställa.
Videointervjuer möjliggör för rekryterare att träffa fler kandidater än vad som annars skulle vara möjligt. Processerna blir också mer effektiva och flexibla då man kan ta intervjun var som helst ifrån.

Stärk företagskulturen.
Globala företag använder videokonferensmöten bland annat för att stärka företagskulturen. Att ”träffa” sina kollegor och ha möten där man faktiskt har möjlighet att se personerna bidrar till att man känner en ökad närhet.

Nå geografiskt spridda kandidater. 
Det är inte alltid säkert att de bästa kandidaterna finns i närheten. Att träffa kandidater på geografisk spridda platser är ofta tidskrävande. Genom telefonintervjuer går en hel del relevanta detaljer förlorade vilket gör det svårare att fatta beslut. Videointervjuer är i dessa lägen därför till en stor fördel.

Behålla de talanger man redan har.
HR-avdelningar jobbar hårt för att få sina redan rekryterade talanger att trivas på arbetsplatsen. Att enkelt kunna erbjuda dem utbildning är förmånligt och gör att de genom video kan ta del av de bästa seminarierna runt om i världen. Att arbetsplatsen har ett flexibelt förhållningsätt och att man har möjlighet att arbeta från olika platser bidrar också till en ökad trivsel.

Polycoms undersökning visar att nästan 90 procent av respondenterna mellan 20 och 30 år använder video för att kommunicera hemifrån minst en gång i veckan. Något som säkerligen kommer att göra ytterligare avtryck på arbetsplatser då de tågar in i arbetslivet.

Hur gör ni på er arbetsplats? Använder ni er av videokonferens-lösningar?