Vi var på en workshop i februari som arrangerades av en studentkår tillsammans med en annan stor näringslivsaktör. Tanken var att vi tillsammans skulle spåna idéer och utveckla tankar om hur studerande och näringsliv kan utveckla närmare samarbeten.

Vi var närmare 30 personer som talade om att skapa mötesplatser på studenternas villkor. Det skulle kännas naturligt att mötas och det var också viktigt att även näringslivet skulle känna sig bekväma.

30 personer av betydligt många fler inbjudna var ingen bra närvarosiffra. Förutom några få stora aktörer och arrangörerna representerade under eftermiddagen lyste framförallt studenterna med sin frånvaro. De studenter som var där representerade kårer på ett eller annat sätt och studerade inte heller i dagsläget.

Studenter vill ha kontakt med arbetsgivare och de vill ha en verklighetsförankring i sin utbildning.  Arbetsgivare vill rekrytera rätt medarbetare och vill synas bland studerande. Och ändå är det så svårt att mötas. Varför?

Enligt en undersökning (av många) gjord av Svenskt Näringsliv 2011 uppger endast 20% av de tillfrågade företagen att de har ett samarbete med universiteten, men betydligt fler vill ha det och upplever att universiteten sätter stopp för det. Universiteten å sin sida upplever i många fall att det är upp till arbetsgivarna att ta initiativ. Är det här det brister? Vem ska driva samverkansformerna? Nina Sund berör ämnet här och tar upp betydelsen av traineetjänster som är en spännande samverkansform.

Flera stora arbetsgivare samarbetar idag på olika sätt med lärosäten, men det är majoriteten företag med över 200 anställda som lyckas få till ett mer regelbundet samarbete enligt samma undersökning. När vi i veckan träffade just Svenskt Näringsliv pratade vi om hur vi kan se till att dessa samarbeten faktiskt blir av även för mindre arbetsgivare. Ett intressant samtal som vi hoppas leder vidare till just möten mellan arbetslivet och studenter på olika sätt.

Många vill samarbeta men det är svårt att se vem som ska hålla i taktpinnen. Vi på Talento Branding vill vara en del av detta och försöker under året utveckla samarbeten tillsammans med alltifrån stora myndigheter till hängivna eldsjälar.

Vad säger ni? Är detta en HR-fråga?

Häng med oss och tipsa gärna om initiativ ni känner till eller är en del av!