LinkedIn utför varje kvartal en undersökning bland världens ledare om vad de tror om den globala ekonomin, sitt eget lands ekonomi, sitt företags utveckling samt om de kommer att anställa framöver.
Svenska ledare har lägre förtroende för svensk ekonomi jämfört med tidigare i år.

I kvartal 3 tror 59 procent på en sämre global ekonomi, 67 procent ser att Sveriges ekonomi kommer gå sämre medan 58 procent tror på en lägre anställningsnivå. I kvartal 1 var siffrorna 45 procent för en sämre global ekonomi, 50 procent för en sämre svensk ekonomi och exakt lika många trodde på en lägre anställningsnivå. En markant skillnad mellan vår och höst.

LinkedIn följer världsläget kvartalsvis i sin undersökning om den ekonomiska optimismen. Ca 13 000 ledare med minst ”direktör” i titeln deltar i undersökningen. Undersökningen innehåller följande delar: Global ekonomi: ledares syn på den globala ekonomin, Länders ekonomi: Ledares syn på sitt eget lands ekonomi, Bransch-ekonomi: Ledares syn på den ekonomiska utvecklingen i sin egen bransch, Företagets ekonomi: Ledares syn på sitt eget företags ekonomiska utveckling, Anställningsnivå: Ledares förväntningar på anställningar kommande period.

Ledare från Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, England och USA deltog i undersökningen.

Nästan samtliga länder förutser en något sämre global ekonomi i undersökningen kvartal 3 jämfört med kvartal 2, undantagen är Kanada och Brasilien.

Nästan samtliga länder är också minskat positiva angående sina egna länders ekonomi. Dock finns det länder där det är extremt positivt som exempelvis Indien där 87% tror på en starkare ekonomi och positivt som i England där 62% förutspår en bättre ekonomi för landet.

När det kommer till anställning verkar de flesta länder ha ungefär samma förväntningar som i kvartal 2. I Sverige tror 42% att de kommer öka antalet anställda.