LinkedIn, LinkedIn Sverige, Sociala Medier, Sök jobb i sociala medier

Sök jobb med sociala medier – LinkedIn 

Vi fortsätter att beskriva hur du söker jobb med sociala medier. Del 1 och del 2 täcker bakgrunden och översikten till sociala medier. Del 3 beskriver hur du registrerar dig på LinkedIn och del 4 hur du hittar och lägger till kontakter. Idag tittar vi närmare på grupper och hur du reglerar mailflödet från LinkedIn….