Jag fick många glada tillrop när jag efterfrågade en etisk diskussion om AI och HR, tack för dessa! Fick också påbackning om att “Vad är egentligen AI och behöver jag ens hålla koll på det?” och eftersom jag fick den frågan från flera håll så tänker jag att det flera som hemma på sin kammare sitter och funderar på detta. 

Och eftersom jag gillar att skriva och skriva om ny teknik och nu efterlyste en diskussion så får jag väl stå mitt kast – så här är vi med en 101 – AI & HR. En serie i fyra delar som ger dig en grundläggande förståelse om vad AI är, vad som skiljer de olika delarna i AI åt, vilka tillämpningsområden som finns och hur vi kan komma att applicera det i framtiden.

Har du ramlat in här på ett bananskal och aldrig stött på vare sig HR Sverige eller mig så vill jag först hälsa dig välkommen – välkommen! Det här är en plattform som syftar till att uppdatera, utbilda och utmana HR. Jag som står bakom det här inlägget kommer från en i mångt och mening klassisk HR-bakgrund och du kan läsa mer om mig här. 

Bakgrunden till att jag nämner det senare är att jag tycker det finns en trend i vårt skrå att de som pratar om ett ämne sällan eller aldrig har en praktiskt erfarenhet av yrket. 

Men med det sagt – låt oss hoppa ner vad AI faktiskt är (och inte är). 

 

Vad är artificiell intelligens?

Tonårs-Johannes influerade länge tankebanorna när det kommer till ordet AI och varje gång jag hörde ordet AI så såg jag framför mig The Terminator sjunkandes ner i stål. Med tiden har den bilden nyanserats en smula och inte minst har de senaste årens hype kring begreppet påverkat den bilden. För AI är och har varit ordet på allas läppar ett par år.  

Men vad är det egentligen då? 

Wikipedia definierar det som:

/…/ är intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens som uppvisas av människor och andra djur. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende. De flesta AI-forskare och AI-läroböcker definierar detta område som ”studiet och utformningen av intelligenta agenter”, där en intelligent agent är ett system som uppfattar sin omgivning och vidtar åtgärder som maximerar sina chanser att framgångsrikt uppnå sina mål.

 

Kortfattat och ställt på sin spets är det vår strävan av att skapa maskiner som agerar som oss, utan att vi ger exakta instruktioner. 

AI i sin lite enklare form finns antagligen redan runt omkring dig utan att du tänker speciellt på det. Du har kanske en bil med adaptiv farthållare? Det är en form av enkel AI, eller snäv AI som det också kallas. Du ger bilen ett värde i form av vilken (laglig) fart du vill hålla och bilen sköter resten när det gäller fart. 

Ett annat exempel är om du är medlem på Facebook. Annonseringen där sker med hjälp av en enklare form av AI som baserat på hur du agerar på Facebook serverar dig annonser där efter. 

Mer avancerade former av AI återfinns i Tesla som har en ännu högre grad av autonomt beteende där bilen inte bara sätter rätt fart utan också svänger och kör själv. (Notera att helt självkörande är inte ens Teslas bil…än). Eller något som jag själv tycker är ett häftig exempel där en robot sydde ihop en gris. Det låter förvisso enkelt men att klara av att göra den typen av komplexa rörelser och att ta besluten själv om hur styngnen ska läggas kräver sin datakapacitet.

AI är på inga sätt okontroversiellt, flertalet forskare och företagsledare har gång på annan beskrivit sin rädsla för vad AI skulle kunna bli och hur det skulle kunna vara slutet på världen så som vi känner den. 

Vill du läsa mer om bakgrunden till fältet AI rekommenderas varmt den här artikeln som tar sin början 380 fk och sedan vandrar framåt till idag. 

Så. Då tror jag att alla är på samma ställe när det kommer till den grundläggande förståelsen för vad AI är. I nästa del kommer vi prata mer i detalj om hur AI är uppbyggt och fungerar.