Hälsoföretaget Twitch skapar en stegtävling som är till för att främja psykiskt välmående.

 

För 10 år sedan fokuserade hälsoutmaningar endast på fysisk aktivitet, medan man på senare tid glädjande nog allt oftare ser holistiskt inriktade digitala hälsoprogram.

Genom att lansera Mental Energy Challenge, ett digitalt hälsoprogram med fokus på att stärka den psykiska hälsan hos medarbetare på företag. Bakgrunden till att programmet utvecklats är att Twitch vil:

  1. Öka samtal och kunskap om psykisk hälsa bland medarbetare på företag.
  2. Sätta fokus på hälsofrämjande beteenden inte ohälsa.
  3. Lösa hur man faktiskt får till de beteenden som många experter predikar och individer har svårt att få in i vardagen.

Genom att skapa många små förbättringar hos individen, uppnås en stor kollektiv effekt. Programmet kan genomföras oberoende av plats och är alltid tillgängligt, vilket gör att det passar alla företag även de med många kontor eller utspridd personal.