Nu är det klart – det skräddarsydda testverktyget som lägger tyngdpunkten på jobbkandidatens värderingar snarare än det traditionella cv:t och referenser. Något som också visat sig kunna förutspå hur väl kandidaten kommer att prestera när hen väl är på plats.

Stångåstaden har tillsammans med testföretaget cut-e (en del av Aon) utvecklat ett unikt verktyg som med hjälp av olika scenarier baserade på värdegrund hittar de jobbkandidater med högst chans att både passa in i kulturen, men också leverera hög prestation på jobbet. Allt för att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning.

– Genom att använda testet hittar vi presumtiva medarbetare med stor potential utifrån andra kriterier än utbildning, erfarenhet och kunskaper. Det är lättare att kompetensutveckla medarbetare med till exempel tekniska kunskaper medan det är svårare att förändra individers inställning eller beteenden, säger Fredrik Törnqvist vd Stångåstaden.

Stångåstaden är först i Sverige med att använda denna typ av scenariobaserat värdegrundstest i sina rekryteringar. Testet hjälper till att förutspå hur väl kandidaten delar företagets värderingar. Dessutom har en omfattande valideringsstudie, baserad på företagets medarbetare, visat att testet också kan förutspå kandidatens framtida prestation, då studierna visar ett tydligt samband mellan att agera utifrån värderingarna och hög prestation och leverans.

– Vi har utvecklat ett flertal scenariobaserade test för olika roller, företag och branscher, men detta var ändå ny mark för oss i och med det stora fokus som läggs på Stångåstadens värderingar. Att scenariobaserade test är bra i rekrytering visste vi redan, men detta spännande projekt har visat på ytterligare bredd i att pricksäkert också kunna kartlägga kandidaters värderingar, säger Adam Post, Leg. Psykolog på cut-e/Aon.

Testresultatet i kombination med djupintervjuer och diskussioner ger Stångåstaden ett bredare och säkrare beslutsunderlag inför anställningar, vilket minskar risken för felrekryteringar och ökar mångfalden i företaget. Kandidaten får också en upplevelse av Stångåstadens kultur, och en inblick i hur det är att jobba i bolaget.

– Genom att använda testet som en del i processen skapas möjlighet att våga satsa på kandidater där inställning och värderingar till jobbet kan väga tyngre än tidigare traditionella krav. Det breddar urvalet och gör att mångfalden ökar, säger Malin Wettre, HR-chef på Stångåstaden.

Värderingstest är ett test som är på stark frammarsch och det kommer bli intressant att följa utvecklingen kring den här typen av tester.