Mer än en tredjedel av svenska yrkesverksamma vill ha mer karriärråd av sina föräldrar under hela yrkeslivet, visar en undersökning från LinkedIn, världens största professionella nätverk med 380 miljoner medlemmar globalt, varav 2 miljoner i Sverige. Undersökningen visar att vi riskerar att missa kompetensöverföring mellan generationer på grund av för dålig kommunikation.

Undersökningen är upptakten till årets upplaga av LinkedIns kampanj ”Föräldradagen” som arrangeras över hela världen för tredje året i rad. Den 5 november är dagen då yrkesverksamma uppmanas att ta med sig sina föräldrar till jobbet för att visa vad de arbetar med, hur det arbetar och i slutändan knyta kompetenser mellan generationerna närmre varandra.

Föräldrar kan vara för snabba att sluta ge sina barn karriärråd och allmänt stöd i yrkeslivet och framför ofta inte de råd och synpunkter de har. Det är några av resultaten från en undersökning som genomförts av LinkedIn.

Hälften (49 procent) av de yrkesverksamma tycker att de fått alldeles lagom med råd under karriären och bara sju procent uppger att de fått för mycket. Den mest anmärkningsvärda siffran är dock de 37 procent som faktiskt önskar att föräldrarna skulle involvera sig mer, och kanske framförallt även längre fram i karriären.

– De allra flesta slutar att ge råd när deras barn fått sitt första jobb, säger Lisa Gunnarsson, ansvarig för Talent Solutions på LinkedIn i Sverige. Att barnen ska klara sig själva i vuxen ålder är en självklarhet, men det är tydligt att många faktiskt vill prata mer jobb med föräldrarna.

Hela 19 procent av föräldrarna i Sverige uppger att de aldrig gett sina barn karriärråd över huvud taget. Frågar man de yrkesverksamma uppger en fjärdedel (25 procent) att de aldrig pratat karriär med sina föräldrar.

Denna skillnad i uppfattning märks inom flera frågor. 30 procent av föräldrarna anser att det är en bra idé att fortsätta ge karriärråd genom hela livet, och menar att de gör det. Men bara 10 procent av barnen uppfattar att de får det även senare i arbetslivet.

–  Vi riskerar att missa en massa kunskapsöverföring mellan generationerna om inte barn och föräldrar börjar prata mer aktivt om yrkesrollen, säger Lisa Gunnarsson. Undersökningen visar tydligt att den äldre generationens erfarenhet inte kommer vidare till deras vuxna barn i den utsträckning det borde ske.

Flera fakta ur undersökningen:

  •        27 procent av föräldrarna i Sverige har ofta åsikter om sina barns karriärval, men väljer att inte prata om det.
  •        Globalt avstår 45 procent från att ge dessa synpunkter.
  •        Globalt säger 64 procent av de yrkesverksamma att de hade velat ha råd längre fram i karriären.
  •        37 procent av de Svenska föräldrarna säger att de vet precis vad sina barn jobbar med.
  •        15 procent av de yrkesverksamma säger att deras föräldrar vet precis vad de jobbar med.
  •        Barns jobbtitlar som föräldrar i Sverige har svårast att beskriva är: aktuarie, gränssnittsdesigner, sociala medieansvarig, systemvetare och PR-konsult.
  •        Lättast att beskriva är: lärare, bonde, sjuksköterska och revisor.