En chef har lovat en person anställning på vårt företag, trots att det råder anställningsstopp just nu. Vi har inte skrivit något anställningsavtal med henne ännu, så jag menar att något anställningsförhållande inte gäller. Men sedan blev jag osäker, måste en anställning göras skriftlig och undertecknas?

Nej, den här personen är sannolikt redan anställd hos er, om det varit båda parters vilja att en anställning skulle uppstå. Personen är dessutom sannolikt tillsvidareanställd, om inget slutdatum diskuterats. En anställning behöver alltså inte vara skriftlig till sin form. Däremot måste arbetsgivaren senast efter en månad från anställningens början, skriftligen informera den anställda om ”alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet” (LAS § 6c). Är anställningen tänkt att vara kortare tid än tre veckor, behövs inte detta. Informationen ska bland annat innehålla arbetsgivarens namn, adress, arbetsuppgifter,anställningsform, arbetstid, lön och uppsägningstid.

En del av HR FAQ-arkivet.