Vi är inne i en arbetstopp på vårt förlag som kräver att vi tar in flera personer under två månaders tid. Det kommer att bli heltidsjobb och troligen även övertid, men därefter upphör vårt behov. Vi funderar på att hyra in från ett bemanningsföretag, men det tycks kosta väldigt mycket. Kan vi anställa tillfälligt?

Visst kan ni det. Om det inte är ett säsongsbetonat arbete, kan man använda sig av den nya formen allmän visstidsanställning. För den krävs inget speciellt skäl, det är bara att teckna anställningsavtal för en angiven daterad period. Rör det sig om säsongsarbete finns den formen av visstidsanställning reglerad i LAS. Såväl säsongsanställning som de andra visstidsformerna kräver ”äkthet”, det vill säga man måste ha skäl för anställningen som överensstämmer med anställningsformen. Till exempel måste man vid vikariat peka på att en anställd är frånvarande och att det är den personens arbetsuppgifter som ska läggas på vikarien.