Vilken pensionsålder gäller?

Vi har en anställd tjänsteman som fyller 65 år i juni i år. Hans fru är tio år yngre och vi tror att han kommer att vilja fortsätta arbeta som tidigare. Har han rätt till det, även om han har uppnått sin pensionsålder?

 

Ja, det finns sedan några år en bestämmelse i LAS som ger den anställda rätt att stå kvar i anställning till 67 års ålder. Det är alltså den anställda själv som väljer att arbeta ytterligare en tid, och normalt på samma anställningsvillkor som tidigare. Det faktum att hans ordinarie pensionsålder är 65 år har alltså inte någon betydelse. Troligen väljer han att skjuta upp sitt pensionsuttag till 67 års ålder, vilket ger honom en livsvarigt högre pensionsnivå.

Formellt kan man alltså arbeta till och med utgången av den månad man uppnår 67 års ålder. För att anställningen ska upphöra vid denna tidpunkt, krävs att arbetsgivaren skriftligt ger honom besked om detta minst en månad före (§ 33). Givetvis kan en person även vara anställd efter 67 års ålder, men då på tidsbegränsad anställning med en månads uppsägningstid och utan företrädesrätt.

Personalaktuellt

Det här är en artikel som tidigare publicerats i tidningen Personalaktuellt.

One Response to “Vilken pensionsålder gäller?”

  1. Ingrid Aspelin skriver:

    Men behöver man inte påtala det för den anställde och fråga hur den anställde tänker göra? Eller löper det bara på till den anställde är 67 om inte den anställde själv säger till?

    Hälsningar
    Ingrid

Kommentera

Netigate Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!