En säljare begärde att få veta sin exakta anställningstid hos oss. Det hör till bilden att vårt företag har köpt andra säljbolag under årens lopp och vi ingår i en koncern. Den här personen kom till oss via ett bolag i koncernen. Vad gäller här?

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns numera en paragraf (§ 6g) som ger den anställda rätt att på begäran inom tre veckor få skriftlig information om den sammanlagda anställningstiden. Det ställer krav på företagets personalregister att kontinuerligt ha den här uppgiften uppdaterad och tillgänglig. Notera att all anställningstid i sammanhängande företag ska tillgodoräknas den anställda (§ 3: första stycket). I de flesta fall är det här inte något större problem att ta fram. Bakgrunden till den här bestämmelsen är behovet av korrekta uppgifter vid beräkning av uppsägningstider, turordningar, betygsskrivningar med mera.

Den här artikeln är en del av HR FAQ-arkivet.