Under sommaren har vi haft ett tiotal skolungdomar anställda under några veckor. Så här efteråt funderar jag på om 15 år verkligen är lägsta åldersgräns för dessa ungdomar?

Nej, det är inte 15 år som gäller. I stället är det i princip tre åldersgränser att hålla reda på. Det är Arbetsmiljölagen, kap 5 som reglerar det här. Minderårig är man tills man fyller 18 år. Men redan det år en ungdom fyller 16 år är det tillåtet att anställa honom/henne. Dessutom får man anställa den som fyllt 13 år i lättare arbetsuppgifter som inte inverkar menligt på den minderåriges hälsa, utveckling och skolgång. Allmänt får aldrig en minderårig (under 18 år) sättas i arbetsuppgifter som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling.