Som konsult möter jag ofta olika individer i olika organisationer inför/under/efter olika typer av förändring. För var och en i varje givet tillfälle framstår situationen som unik.

Jag har också själv varit med om förändringar i mitt yrkesliv och inser att jag, trots eller tack vare mina erfarenheter (!), inte alltid gjort vågen inför vad ledningar presenterat.

I vår krävande och komplexa vardag blir förståelse och insikt inför fenomen och händelser troligen allt viktigare. Dimensionen att vårt handlande (hur) behöver kompletteras med en förståelse (varför) och vice versa är avgörande inför och i förändringsarbetet.

Om jag som medarbetare är med på ”var det gör ont”, så ökar möjligheten för mig att förstå och vara delaktig i lämpliga åtgärder. Att bandagera och skapa förutsättningar för att handla annorlunda, underlättar organisationens förmåga att uppnå ett annat resultat nästa gång (=förändring). Enkelt uttryckt.

Jag tror att HR som kompetensområde har en viktig roll i allt förändringsarbete. Inte bara för att bidra med kunskap om arbetsrätt och organisationsteori utan även med vad som faktiskt krävs för att vi som individer/medarbetare/kolleger ska ta till oss och förstå förändringens förutsättningar och konsekvenser. Oavsett av var i organisationen.

Några viktiga aspekter på detta lyftes fram vid ett frukostmöte jag var på nyligen:

  • Att skapa medvetenhet om behovet av förändring – varför– är en förutsättning för förståelse
  • Att skapa förutsättningar för önskan om att vilja vara med – ”what´s in it for me?” är viktigt för att jag ska ta aktiv del
  • Att Identifiera vilka kunskapshöjande åtgärder som kan krävas – utbildning, närverk, reflektion– är viktigt för att skapa förmåga att göra nytt
  • Att skapa situationer och tillfällen för övning och lärande – öva, träna – är viktigt för att färdighet i det nya ska uppnås.

Självklarheter? Nja, inte i teorin.  Men i praktiken är den svåra frågan hur en planerad förändring kan integrera dessa aspekter.

Du som arbetar med HR: hur ser du på förändring i din organisation? Finns HR med? Och i vilken roll? Och vilka aspekter tar ni med i förändringar hos er? Hur gör ni?