Det är lätt att gå vilse. Talent management, employer branding, coaching, teamwork, ledarskapsutveckling, hälsosamt medarbetarskap… hjälp – vad handlar HR om?
Och häromdagen kom en kollega till mig med en fråga. Min kollega är också konsult men inte inom HR. Han gjorde stor succé som välsjungande Lucia vid vår julfest men har också andra talanger. Frågan han ställde var: ”Vad är HR?”
Hoppla.
HR är väl att … Eller att… eller att… Hm. Genast började mina tankar snurrade runt begrepp och buzz-words men jag insåg att detta kunde jag knappast delge honom utan att sätta det i relation till något.
Två olika perspektiv kom för mig och jag försökte förklara:
Det ena perspektivet är att HR ska bidra till att attrahera, behålla, utveckla och avveckla alla de blivande, befintliga och avgående medarbetare som dagligen med kompetens och engagemang utgör varje verksamhets fundamentala beståndsdelar.
Successionsplanering, talanginventering, chefsstöd, utveckling – detta är delar som konstituerar ovan. Här blir metodik och metoder viktiga, liksom pedagogik.
Det andra perspektivet utgår från det formella kontrakt som upprättas mellan arbetsgivare och arbetstagare. Förutsättningar och uppfyllande av kontraktet utsätter såväl chefer som medarbetare för ständiga diskussioner och ifrågasättanden.
”Vad kan jag skriva på min blogg om mitt jobb?” ”Hur hanterar jag min medarbetares krav på anpassning av arbetstid?” ”Vad är egentligen kopplingen mellan min lön och mina arbetsinsatser” – är några vanliga frågor som vi ställs inför. HRs kompetensområden i förhållande till det formella kontraktet täcker bland annat arbetsrätt, beteendevetenskap, organisationsteori och samhällsvetenskap.

Vad sade min kollega? ”Det var den bästa förklaring jag hört! Hur svårt kan det vara?”

Ja, hur svårt?