Som student på Personalvetarprogrammet kan det vara lite svårt att veta vilken verklighet som väntar. Ena dagen talas det om det moderna arbetslivetsframväxt för att nästa dag prata kompetensutveckling. Fler än jag är det som upplevt att det är svårt att greppa vad man faktiskt kommer att bli efter sina studier. I ett försök att råda lite klarhet kring det här problemet har vi på HR Sverige intervjuat personer i ledande befattningar på personalavdelningar på Sveriges största företag. Först ut att få svara på lite frågor är Patrik Birgander, HR VP, Group Talent Management på Husqvarna.

 

Vad har du för bakgrund?

Jag har en gymnasieingenjörsutbildning med elinriktning och efter militärtjänst och arbete på Kodak började jag studera på P-programmet på Mitthögskolan i Östersund. Där jag också läste en del företagsekonomi vid sidan om.

 

Hur hamnade du i din nuvarande roll?

Efter studierna började jag jobbar på AstraZeneca som utbildningsansvarig för interna utbildningar inom IT området och framförallt Micro Softs programvaror. Därefter jobbade jag i olika generalist, specialist, projektledar och chef roller inom HR, totalt var jag 8 år på AstraZeneca vilket var en jättebra skolning inom HR området.

 

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

En typisk dag består av 75% planlagda aktiviteter och 25% ad hoc. Jag jobbar mycket långsiktigt i min roll som Talent Management ansvarig för Husqvarna globalt. Det handlar om att stödja affersverksamheten genom att definera och implementera HR processer som skall fungera under en längre tid och i alla våra enheter. Jag jobbar också som HR ansvarig för vårat Huvudkontor i Stockholm och för en av våra globala affärsenheter och i det arbetet kan det bli lite mer ad hoc med operativa personalärenden.

 

Vilken framtid ser du för HR-proffessionen?

Jag anser att HR yrket har en lysande framtid. Det som krävs är dock att vi kontinueligt förbättrar och förändrar våran verksamhet i linje med verksamhetens behov samtidigt som vi inte förlorar fokus och initiativet i de delar som är HR basics.

 

Vad anser du att HR behöver bli bättre på?

Vi behöver bli bättre på att managera våran leverans via tredje part eftersom de saker som vi förväntas leverera har en allt större komplexitet. Vi förväntas också bli effektivare i det vi gör och leverera stabilt i en föränderlig värld, vilket i sig kräver att vi köper in vissa tjänster som traditionellt varit internt.

 

Har du några råd till blivande personalvetare?

Mitt bästa tips är nog att bygga yrkesmässiga relationer från dag 1 på utbildningen. Även om det ”bara” är ett papper som skall skrivas på en kurs på A nivå första terminen så är det inte fel att ta kontakt med några företag eller organisationer för att få lite input från verkligheten.

 

Vi tackar Patrik för att han ville ställa upp!